อนุโมทนาบุญนาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญ

อนุโมทนาบุญนาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุวิมล ธัญญเจริญอนุกูล นาย สรวิชญ์ ธัญญเจริญอนุกูล นส. ณิชมน ธัญญเจริญอนุกูล นาย เมธิส ธัญญเจริญอนุกูล นาย วิชิต- นาง นภาพร ว่องแพร่วิทย์ และครอบครัว นาง อรชร ว่องแพร่วิทย์


นายชาญชัย สุทธิเดชกุล

นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล

นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว

นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล

นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว

นส. สุวิมล ธัญญเจริญอนุกูล

นาย สรวิชญ์ ธัญญเจริญอนุกูล

นส. ณิชมน ธัญญเจริญอนุกูล

นาย เมธิส ธัญญเจริญอนุกูล

นาย วิชิต- นาง นภาพร ว่องแพร่วิทย์ และครอบครัว

นาง อรชร ว่องแพร่วิทย์

อุทิศให้

คุณพ่อ เสถียร - คุณแม่ นันทาวดี ธัญญเจริญอนุกูล

คุณพ่อ พิชัย คุณแม่ วิมล สุทธิเดชกุล และ  บรรพบุรุษทุกท่าน

ถวาย พระแก้วมรกต หน้าตัก 29 นิ้ว  แด่ วัด บรม บ้านหนองหว้า อ ชุมแพ จ ขอนแก่น

อนุโมทนาบุญนาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุวิมล ธัญญเจริญอนุกูล นาย สรวิชญ์ ธัญญเจริญอนุกูล นส. ณิชมน ธัญญเจริญอนุกูล นาย เมธิส ธัญญเจริญอนุกูล นาย วิชิต- นาง นภาพร ว่องแพร่วิทย์ และครอบครัว นาง อรชร ว่องแพร่วิทย์


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญนาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและ

อนุโมทนาบุญนาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล นาย สุรพล - นาง ควรนิภา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว นส. สุภัทรา - นาย สุรชัย ธัญญเจริญอนุกูล นาย สัมพันธ์ ธัญญเจริญอนุกูลและ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ