อนุโมทนาบุญน.ส.วรรณกานต์ ทึงทา และครอบครัว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1ชุด 1,400 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญน.ส.วรรณกานต์ ทึงทา และครอบครัว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญน.ส.วรรณกานต์ ทึงทา และครอบครัว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญน.ส.วรรณกานต์ ทึงทา และครอบครัว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญน.ส.วรรณกานต์ ทึงทา และครอบครัว เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่.วัดเกาะแก้ว ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 1ชุด 1,400 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ