อนุโมทนาบุญคุณศุภรัตตา ธนมัยมาศ คุณราเชนทร์ ธนมัยมาศ ด.ช.วรชัย ธนมัยมาศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนมัยมาศ ด.ช.ธีรศาสนติ์ ธนมัยมาศ คุณสุพรรณวดี วิจิตรศิลป์ คุณอดุลย์ ธรรมสัญญา คุณอุดมศรี ธรรมสัญญา คุณจุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญคุณศุภรัตตา ธนมัยมาศ คุณราเชนทร์ ธนมัยมาศ ด.ช.วรชัย ธนมัยมาศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนมัยมาศ ด.ช.ธีรศาสนติ์ ธนมัยมาศ คุณสุพรรณวดี วิจิตรศิลป์ คุณอดุลย์ ธรรมสัญญา คุณอุดมศรี ธรรมสัญญา คุณจุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดเจริญศรีต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,400 บาท

อนุโมทนาบุญคุณศุภรัตตา ธนมัยมาศ คุณราเชนทร์ ธนมัยมาศ ด.ช.วรชัย ธนมัยมาศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนมัยมาศ ด.ช.ธีรศาสนติ์ ธนมัยมาศ คุณสุพรรณวดี วิจิตรศิลป์ คุณอดุลย์ ธรรมสัญญา คุณอุดมศรี ธรรมสัญญา คุณจุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่ วัดเจริญศรีต.ทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัยจ.ร้อยเอ็ด 1 ชุด 1,400 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญคุณศุภรัตตา ธนมัยมาศ คุณราเชนทร์ ธนมัยมาศ ด.ช.วรชัย ธนมัยมาศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนมัยมาศ ด.ช.ธีรศาสนติ์ ธนมัยมาศ คุณสุพรรณวดี วิจิตรศิลป์ คุณอดุลย์ ธรรมสัญญา คุณอุดมศรี ธรรมสัญญา คุณจุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์ เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แ

อนุโมทนาบุญคุณศุภรัตตา ธนมัยมาศ คุณราเชนทร์ ธนมัยมาศ ด.ช.วรชัย ธนมัยมาศ ด.ญ.ณัฐกฤตา ธนมัยมาศ ด.ช.ธีรศาสนติ์ ธนมัยมาศ คุณสุพรรณวดี วิจิตรศิลป์ คุณอดุลย์ ธรรมสัญญา คุณอุดมศรี ธรรมสัญญา คุณจุฑาทิพย์ วิจิตรศิลป์  เจ้าภาพถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ