อนุโมทนาบุญคณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​ เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่...วัด มะปรางหวาน ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัด ศรีสุทธาวาส ต พรมสตร์ อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัดดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชี

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญคณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​  เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ

แด่...วัดดอนแก้ว  ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน1ชุด 1,400 บาท

แด่...วัด ศรีสุทธาวาส ต พรมสตร์ อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท

แด่...วัด มะปรางหวาน ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาทติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญคณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​ เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่...วัด มะปรางหวาน ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัด ศรีสุทธาวาส ต พรมสตร์ อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัดดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชี

อนุโมทนาบุญคณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​  เจ้าภาพถวายพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ แด่...วัด มะปรางหวาน ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัด ศรีสุทธาวาส ต พรมสตร์ อ เมือง จ ลพบุรี1ชุด 1,400 บาท แด่...วัดดอนแก้ว  ต.พระธาตุ อ.เชี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ