อนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑามาศ ธีระประเสริฐสิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้ บิดา มารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 500 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


อนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑามาศ ธีระประเสริฐสิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้ บิดา มารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 500 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑามาศ ธีระประเสริฐสิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้ บิดา มารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 500 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑามาศ ธีระประเสริฐสิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้ บิดา มารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 500 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อนุโมทนาบุญกับ คุณจุฑามาศ ธีระประเสริฐสิทธิ์ อุทิศส่วนกุศลให้ บิดา มารดา และญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ร่วมบุญ 500 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ