อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วม บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วม บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายชื่อดังนี้ :- 1. พรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศลและครอบครัว 2.สมชาย พงษ์วิพิธ 3.นิภา สกุลดิษฐ์ 4.พรเพ็ญ พงษ์วิพิธ 5.ชนากานต์ พงษ์วิพิธ 6.บุญยัง ชวเมธี 7.ภาวิณี ชูเสนาะ 8.อโณทัย ระเบียบ 9.ดวงนภา คงศิริ 10.สมยศ จิรัฐติกาลสกุล

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วม บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วม บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท บูรณะวิหารพระแก้ว ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ