อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว
เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัดวันที่ 14 กันยายน 2562
จำนวน 4วัด

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด1.รรวัดสระแก้วพิทยาคม ต ขัวเรียง อ ชุมแพ จ ขอนแก่น
2.วัด ฝายแก ต ถืมตอง อ เมือง จ น่าน

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด


3.วัดส้นต้นเปา ต แม่ข่า อ ฝาง จ เชียงใหม่
4.วัดบ้านทุ่ง ต ห้วยขมิ้น อ ด่านช้าง จ สุพรรณบุรี
ขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด

อนุโมทนาคุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ วันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 4วัด

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ