สร้างพระประธาน องค์ที่ 3 โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ) สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท (มีจำนวน 350 กองบุญ) (ราคาเต็มองค์ 35,000 บาท)ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กองบุญ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

สร้างพระประธาน องค์ที่ 3 โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ)  สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท (มีจำนวน 350 กองบุญ) (ราคาเต็มองค์ 35,000 บาท)


ทำบุญสร้างพระกันครับ องค์ที่ 3
โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน
ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ)

สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท
(มีจำนวน 350 กองบุญ)
(ราคาเต็มองค์ 35,000 บาท)

ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กองบุญ
ปัจจุบันมีเจ้าภาพ 28 กองบุญ

สมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน สูง ๑.๘๕ เมตร 
(จากฐานบัวถึง ยอดมงกุฏ) กว้าง ๑.๓๓ เมตร (เเท่นฐานพระนั่ง)

เพื่อประดิษฐานวัดราษฏ์นิยมธรรม 
พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน 
เขตสายไหม กทม. 
เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
3. ช่องทางแชทของเพจ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5) 
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างองค์สมเด็จองค์ปฐม

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจ

อานิสงส์การสร้างสมเด็จองค์ปฐม
โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
(หลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง)

หลวงพ่อ “ช่างมาถามเกี่ยวกับลักษณะองค์ปฐม
อาตมาบอกสร้างแบบพระพุทธรูปธรรมดา
แต่ต้องอ้วนหน่อยนะ คือมีเนื้อมากหน่อย
ไม่ใช่อ้วนพุงพลุ้ยนะ และก็เวลาลงไปสอนกรรมฐาน
เมื่อเสร็จแล้วเขาก็คุยกันเขาก็ถามปัญหา
ถามไปถามมา เขาถามถึงพระพุทธเจ้าองค์ปฐมว่า
ถ้าจะสร้างจะมีอานิสงส์ยังไง ลุงสองลุง
นายบัญชี กับลุงพุฒิ ท่านมายืนอยู่นานแล้ว
ท่านไม่มีโอกาสคุย เพราะอาตมาขึ้นไปคุยกับพระซ
ท่านบอกว่า การสร้างองค์ปฐมนี่ ท่านเปลี่ยนบัญชีใหม่เอาบัญชีมาให้ดู บอก นี่…บัญชีเล่มนี้
(คือว่าเป็นอีกเล่มหนึ่งจากที่ที่จดธรรมดา)
“บัญชีสีทอง” เป็นทองคำล้วนทั้งเล่มเลย
ฉันอยากได้บัญชีเอามาขาย
ท่านบอก.. ถ้าสร้างองค์ปฐมลงบัญชีเล่มนี้โดยเฉพาะ
ก็แสดงว่าคนที่จะสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมได้นี่
ต้องเป็นคนมีบุญมาก…หรือไง?
แต่ก็ไม่ได้หมายความต้องเงินมากนะ
คือว่าโดยมากเราจะนึกไม่ถึงกันใช่ไหม
เรานึกกันถึง พระกกุสันโธ พระโกนาคม 
พระพุทธกัสสปแต่ยังไม่เคยนึกถึงองค์ปฐม ส่วนใหญ่ไปนึกถึง 
พระศรีอาริย์ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า ใช่ไหม นี่องค์นี้เป็นองค์แรกก็คุยกันแล้ว ท่านบอกว่า
การสร้างพระพุทธเจ้าองค์ปฐมทำได้ยาก คือว่าเป็นพระพุทธเจ้าต้นพระพุทธเจ้าทั้งหมด 
ใช่ไหม
และการทำบุญเนื่องในการสร้างวิหารก็ดี สถานที่ก็ดี
เอาของไปประดับก็ตาม ทีนี้อย่างคนมีเงินน้อย ๆ ใช่ไหม
ก็มีสตางค์ไม่มาก เอาสตางค์ 9 สตางค์ 10 สตางค์ ไปใส่แท่น
อย่างนี้ลงบัญชีสีทองหมด คือไม่หมายความ
ต้องมีเงินมากเสมอไปนะ ที่เขามีน้อยๆ บาทสองบาท
10 สตางค์ 20 สตางค์ พวกนี้เอาไปใส่แท่น
อย่างนี้ลงบัญชีทองหมด
ก็ถามว่า บัญชีสีทองหมายถึงอะไร
ท่านบอก มันหมายถึงกลับไม่ได้
เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องโมทนา หมด”

รายชื่อเจ้าภาพ
1.คุณภาวนา ฤกษ์หร่าย
2.คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ 8)
3.คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 8)
4.คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ 8)
5.คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ 8)
6.คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 8)
7.นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)
8.นายธัญกมล เฉลียวจิตติกุล
10.นางวรพร สันติกุลเจริญ 200 บาท
15.นายบุญยง สันติกุลเจริญ 500 บาท
17.นางสาวทองกนก สันติกุลเจริญ 200 บาท
19.นายชาตรี สันติกุลเจริญ 100 บาท
20พีรฎา พิบูลพนิตธำรง
23กันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี
ใส่ชื่อ

24นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล

25นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

26นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

27นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

28นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล

29.คุณ พิมพ์พจี ธรรมนันทพร

30คุณ ธรรมนูญ ภักดีพินิจ

31.คุณพสุ ชมสมบูรณ์

32.คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว

34.คุณ โกศส-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว  2กอง

36. คุณ ณัฐวุฒิ บัวสำลี คุณ เจนจิรา บัวสำลี. จำนวน 2 กอง

37.คุณ จำเริญ เชียรวิชัย

38.คุณ วลัยพร เชียรวิชัย

39.พท. กิตติ เชียรวิชัย

40.คุณ กฤตพร เชียรวิชัย

41.คุณ อัญชิษฐา เชียรวิชัย

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - สร้างพระประธาน องค์ที่ 3 โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ) สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท (มีจำนวน 350 กองบุญ) (ราคาเต็มองค์ 35,000 บาท)ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กองบุญ

สร้างพระประธาน องค์ที่ 3 โครงการสร้างสมเด็จองค์ปฐม ปางพระนิพพาน ร่วมศรัทธา องค์ที่ 3 (องค์ที่ 3 ของโครงการ)  สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท (มีจำนวน 350 กองบุญ) (ราคาเต็มองค์ 35,000 บาท)ยังขาดเจ้าภาพอีก 322 กองบุญ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ