ร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ ความสูง 2เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ

ความสูง 2เมตร

เพื่อประดิษฐาน

ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 

เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป

สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

ร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ  ความสูง 2เมตร  เพื่อประดิษฐาน  ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป  สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท


(มีจำนวน 180 กองบุญ)

(ราคาเต็มองค์ 18,000 บาท)


มีเจ้าภาพ 72 กอง


ขาดเจ้าภาพ 108 กอง


สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426

2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

3. ช่องทางแชทของเพจ

4.https://watcharathath.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8…/


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้


1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5) 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)

3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )

4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )

5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้างองค์สมเด็จองค์ปฐม


แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)


Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)


ช่องทาง inboxของเพจ


***********************************************************************

รายชื่อเจ้าภาพ

1นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)

2.ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ

ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

3.ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ

ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

4.ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ

ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

5.ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ

ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

6.ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ

ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

7ชนะโชติ บัวสำลี

8พนิดา บัวสำลี

9น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ 

10นายนิพัฒน์ จริงจามิกร

11กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์

12กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์

13เด็กหญิง นนิน งามสุริยโรจน์ 

14เด็กหญิง นนิน งามสุริยโรจน์

15นางสาวแสงระวี แสงอรุณและครอบครัว

16ณภัชชา,กศิดิ์เดช มนต์ศรัณกิตและครอบครัว

17ณภัชชา,กศิดิ์เดช มนต์ศรัณกิตและครอบครัว

18รสธร เมืองไพศาล

คุณปัญจ์ธน ม่วงมี

คุณปัญจ์ธน ม่วงมี

21คุณปัญจ์ธน ม่วงมี

23ณัชพงศ์ อัศวกาญจน์นภัส จิรา

คุณพิเชษฐ์ สารภาคและนางสาวมีนาวดี เทียนดี 

28คุณพิเชษฐ์ สารภาคและนางสาวมีนาวดี เทียนดี

30นายสมพงษ์ เฮงฉุน

31.คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว

32.นางฉวี ปิณฑรัตน์

นางสาวณภัทร ปิณรัตน์

34นางสาวณภัทร ปิณรัตน์

35นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล

36นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

37นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

38นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

39นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล

 40.คุณ พิมพ์พจี ธรรมนันทพร

41. คุณ ศีลสุรพัศ ธรรมนันทพร

 นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์

 นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน

 ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์

 ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์

61 ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์

62.คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว

 64นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์

 66นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน

 68ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์

 70ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์

 72ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์

73.จิรเกติ์ ประสานเมฆ

74..จิรเกติ์ ประสานเมฆร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ  ความสูง 2เมตร  เพื่อประดิษฐาน  ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป  สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ ความสูง 2เมตร เพื่อประดิษฐาน ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

ร่วมบุญสร้าง พระสีวลีเถระ ผู้เลิศในทางโชคลาภ  ความสูง 2เมตร  เพื่อประดิษฐาน  ณ วัดป่าหนองศาลา ต.หนองเสาเล้า อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป  สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ