เจ้าภาพครบเเล้วครับพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ถวาย ในงาน ที่ 29 เมษายน 61

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

เจ้าภาพครบเเล้วครับพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5)

ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

ถวาย ในงาน ที่ 29 เมษายน 61


ร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อร่วมบุญพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด กองบุญละ 50 บาท พร้อมจารึกชื่อเจ้าภาพ 1 ชื่อ


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมศรัทธาถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ (พระไตรปิฏก ตู้ที่ ๕ )

ถวายพระไตรปิฎกพร้อมตู้ถวาย วัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด

(ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม) 
แด่วัดต่างๆที่ขาดแคลน ทั่วประเทศ
มีทั้งหมด ๔๗๒ กอง
เจ้าภาพกองละ ๕๐ บาท 
๑ กองจารึก ๑ รายชื่อเจ้าภาพ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

 1. ไม่ทราบนาม
 2. ไม่ทราบนาม
 3. ไม่ทราบนาม
 4. ไม่ทราบนาม
 5. ไม่ทราบนาม
 6. ไม่ทราบนาม
 7. ไม่ทราบนาม
 8. ไม่ทราบนาม
 9. ไม่ทราบนาม
 10. ไม่ทราบนาม
 11. ไม่ทราบนาม
 12. ไม่ทราบนาม
 13. ไม่ทราบนาม
 14. ไม่ทราบนาม
 15. ไม่ทราบนาม
 16. ไม่ทราบนาม
 17. ไม่ทราบนาม
 18. ไม่ทราบนาม
 19. ไม่ทราบนาม
 20. ไม่ทราบนาม
 21. ไม่ทราบนาม
 22. ไม่ทราบนาม
 23. ไม่ทราบนาม
 24. ไม่ทราบนาม
 25. ไม่ทราบนาม
 26. ไม่ทราบนาม
 27. ไม่ทราบนาม
 28. ไม่ทราบนาม
 29. ไม่ทราบนาม
 30. ไม่ทราบนาม
 31. คุณสิริพร โสภณธรรมกิจ
 32. ไม่ประสงค์ออกนาม
 33. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 34. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 35. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 36. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 37. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 38. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 39. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 40. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 41. ไม่ประสงค์ออกนาม
 42. ไม่ประสงค์ออกนาม
 43. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 44. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 45. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 46. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 47. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 48. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 49. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 50. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 51. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 52. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 53. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 54. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 55. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 56. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 57. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 58. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 59. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 60. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 61. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 62. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 63. ลูกทุ่ง มุ้งสี่สาย
 64. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 65. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 66. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 67. อรอุไร แสงสว่าง และ อนวัช แสงสว่าง
 68. จักริน เจริญภักดิ์
 69. จักริน เจริญภักดิ์
 70. จักริน เจริญภักดิ์
 71. จักริน เจริญภักดิ์
 72. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 73. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 74. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 75. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 76. 1. นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์ 2. นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน 3. ด.ช. วศิน ธนสารบริสุทธิ์ 4. ด.ญ. อริสา ธนสารบริสุทธิ์ 5.ด.ญ. ลียา ธนสารบริสุทธิ์
 77. ไม่ประสงค์ออกนาม
 78. ไม่ประสงค์ออกนาม
 79. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 80. นายสุรสีห์ สุขวิรัช และ นางสาวสาริณี สุวรรณชัยศักด์
 81. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 82. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 83. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 84. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 85. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 86. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 87. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 88. ชมพูเนกข์ (สุภาพร) ทีเจริญ เเละครอบครัว
 89. คุณดนิตา งื่อจอง เเซ่ตั้ง
 90. คุณดนิตา งื่อจอง เเซ่ตั้ง
 91. นส.ปรียานุช บุญสมัคร
 92. นายนัตกร บุญสมัคร
 93. นายสัญต์ชัย แสงภักดีจิต
 94. นายสัญต์ชัย แสงภักดีจิต
 95. นายสัญต์ชัย แสงภักดีจิต
 96. นายสัญต์ชัย แสงภักดีจิต
 97. คุณเสรีชัย ผาสุขเสถียร
 98. คุณเสรีชัย ผาสุขเสถียร
 99. คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 100. คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 101. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 102. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 103. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 104. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 105. น.ส.เบญจมาศ กังแฮ
 106. นายยมราช บงแก้ว
 107. ด.ญ.สัมปันโน บงแก้ว
 108. นางวิเศษศรี เบญจกุ
 109. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 110. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 111. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 112. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 113. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 114. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 115. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 116. อุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 117. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 118. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 119. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 120. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 121. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 122. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 123. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 124. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 125. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 126. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร อุทิศให้คุณแม่นันทวัน ตั้งนภากร
 127. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 128. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 129. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 130. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 131. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 132. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 133. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 134. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 135. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 136. วิไลรัตน์ ตั้งนภากร
 137. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 138. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 139. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 140. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 141. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 142. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 143. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 144. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 145. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 146. อธิวัฒน์ ตั้งพงศ์สิริกุล
 147. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 148. นางสาวฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 149. คุณจริยาวลี ดีภัก
 150. คุณจริยาวลี ดีภัก
 151. คุณจริยาวลี ดีภัก
 152. คุณจริยาวลี ดีภัก
 153. คุณจริยาวลี ดีภัก
 154. คุณจริยาวลี ดีภัก
 155. คุณจริยาวลี ดีภัก
 156. คุณจริยาวลี ดีภัก
 157. คุณจริยาวลี ดีภัก
 158. คุณจริยาวลี ดีภัก
 159. คุณจริยาวลี ดีภัก
 160. คุณจริยาวลี ดีภัก
 161. คุณจริยาวลี ดีภัก
 162. คุณจริยาวลี ดีภัก
 163. คุณจริยาวลี ดีภัก
 164. คุณจริยาวลี ดีภัก
 165. คุณจริยาวลี ดีภัก
 166. คุณจริยาวลี ดีภัก
 167. คุณจริยาวลี ดีภัก
 168. คุณจริยาวลี ดีภัก
 169. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 170. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 171. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 172. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 173. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 174. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 175. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 176. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 177. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 178. เด็กหญิงมิลัน โรจนพันธกุล
 179. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 180. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 181. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 182. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 183. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 184. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 185. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 186. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 187. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 188. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 189. นายณัฐปคัลภ์ บุญเจริญ
 190. นางจันทราทิพย์ พรมสาร
 191. กิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 192. คุณ สุดใจ สมรรถพันธ์ุ
 193. คุณ คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ
 194. คุณ กรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์
 195. หจก.ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 196. ร้านหมูว์ติดปีก
 197. ร้านเสื้อผ้าทอฟ้า
 198. ร้านDarlene
 199. ร้าน SoozeJuice
 200. ร้านLooxWow
 201. ตระกูล สมรรถพันธ์ุ
 202. ไม่ประสงค์ออกนาม
 203. ไม่ประสงค์ออกนาม
 204. นายปวริศ องคพิพัฒน์ ด.ช.ศราวิน องคพิพัฒน์
 205. นายปวริศ องคพิพัฒน์ ด.ช.ศราวิน องคพิพัฒน์
 206. คุณรักสกุล องคพิพัฒน์
 207. คุณรักสกุล องคพิพัฒน์
 208. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 209. เด็กชายศราวิน องคพิพัฒน์
 210. ไม่ประสงค์ออกนาม
 211. ไม่ประสงค์ออกนาม
 212. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 213. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 214. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 215. น.ส.หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 216. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 217. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 218. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 219. นางยวกฮุย แซ่ตั้ง อุทิศส่วนกุศลให้ นายเณรชัย ก่อพงษ์พูลสิน
 220. นายวิวัฒน์ ไตรรัตน์รักษา
 221. น.ส.มรกต ไตรรัตน์รักษา
 222. น.ส.อัณชาพัชญ์ ธนทองนพหัสต์
 223. ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 224. ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 225. ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 226. ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 227. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 228. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 229. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 230. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 231. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 232. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 233. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 234. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 235. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 236. นายเจริญชัย กิจพิมลกุล น.สอรอนงค์ นันทประดิษฐ์
 237. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 238. คุณบุญช่วย ประภาพรรณ อุดมรัตนพรกุล
 239. ไม่ประสงค์ออกนาม
 240. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 241. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 242. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 243. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 244. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 245. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 246. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 247. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 248. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 249. ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน
 250. นิทัศนีย์ แสงอ่วม
 251. นิทัศนีย์ แสงอ่วม
 252. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 253. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 254. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 255. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 256. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 257. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 258. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 259. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 260. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 261. นายเฉลิมพล โอวรางค์และครอบครัว
 262. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 263. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 264. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 265. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 266. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 267. พจอาภา ธนาบุญพัสและครอบครัว
 268. นายสิทธิ เปี่ยมทองสกุล
 269. นายสิทธิ เปี่ยมทองสกุล
 270. นายสิทธิ เปี่ยมทองสกุล
 271. นายสิทธิ เปี่ยมทองสกุล
 272. ฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 273. ฤทัยชนก มังคะรินทร์ ส.ต.ต. ชัชพงศ์ ชนะชัย
 274. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 275. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 276. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 277. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 278. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 279. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ พระปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 280. คุณธวัช ศรีกุล - คุณธนา ศรีกุล และบุตรธิดา
 281. คุณธวัช ศรีกุล - คุณธนา ศรีกุล และบุตรธิดา
 282. นราวดี วัณณสุทธางกูร
 283. นางจิดาภา แก้วกาหลง
 284. นายนิมิตร สุดพวง
 285. คุณวรรณา พุ่มพวง
 286. ไม่ประสงค์ออกนาม
 287. ไม่ประสงค์ออกนาม
 288. ไม่ประสงค์ออกนาม
 289. ไม่ประสงค์ออกนาม
 290. ไม่ประสงค์ออกนาม
 291. ไม่ประสงค์ออกนาม
 292. ไม่ประสงค์ออกนาม
 293. ไม่ประสงค์ออกนาม
 294. นส.ปฏิญญา วิรุฬห์ชาตะพันธ์
 295. คุณประทีป สัทธาอนันต์
 296. นายธนาธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์
 297. ไม่ประสงค์ออกนาม
 298. ไม่ประสงค์ออกนาม
 299. นายจำรูญ ไชยวิศาล
 300. นางศรีดา ไชยวิศาล
 301. นายอนัน ชลาดี
 302. นางกุ้ยฟ้า ชลาดี
 303. ว่าที่ร้อยโท สันติ ชลาดี
 304. นส.จินตภัทร ไชยวิศาล
 305. ด.ญ.จินัฏตา ไชยวิศาล
 306. ด.ช. ชยพล ชลาดี
 307. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 308. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 309. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 310. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 311. ไม่ประสงค์ออกนาม
 312. ไม่ประสงค์ออกนาม
 313. ไม่ประสงค์ออกนาม
 314. ไม่ประสงค์ออกนาม
 315. ไม่ประสงค์ออกนาม
 316. ไม่ประสงค์ออกนาม
 317. ไม่ประสงค์ออกนาม
 318. นายอนันต์ สุวรรณวีณากุล
 319. นายอนันต์ สุวรรณวีณากุล
 320. ไม่ประสงค์ออกนาม
 321. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 322. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 323. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 324. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 325. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 326. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 327. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 328. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 329. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 330. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 331. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 332. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 333. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 334. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 335. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 336. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 337. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 338. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 339. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 340. คุณ สุรศักดิ์ อนุตรโสตถิ์
 341. นายวันชัย ปานทับ
 342. น.ส.เเสงเดือน เกียรติเกื้อกูลชัย
 343. น.ส.ศิรดา ปานทับ
 344. นางอุษา กาญจนกุล เเละครอบครัว ศิริคุม นายกฤษณะ กาญจนกุล เเละครอบครัว กาญจนกุล
 345. ไม่ประสงค์ออกนาม
 346. ด.ญ. ณิชาภัทร พลเสน
 347. ด.ญ. ณิชาภัทร พลเสน
 348. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 349. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 350. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 351. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 352. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 353. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 354. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 355. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 356. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 357. นายภิญโญ นางวราพร อินยาโส
 358. นายสำรวย-นางกัญญา​ภัค​ นางสาว​กนกวรรณ​ นางสาวธารารัตน์​ เด็กหญิง​นันณภัชสรณ์​ พรงาม​
 359. นายสำรวย-นางกัญญา​ภัค​ นางสาว​กนกวรรณ​ นางสาวธารารัตน์​ เด็กหญิง​นันณภัชสรณ์​ พรงาม​
 360. นส.อัสชิชา อ่องละออ
 361. นส.อัสชิชา อ่องละออ
 362. นายวรกิจ อ่องละออ
 363. นางสาวนิชาภา ถาวรชัยโชค
 364. คุณนุชนาถ ทองจันทึก
 365. คุณอุ่นเรือน จวงกระโทก
 366. คุณยุพิน จันทร์ศรี
 367. คุณณัฐวริศร์ คลังนาค
 368. คุณชูจิต นิยมปาน
 369. คุณเนรัญชลา ทรงสุวรรณ
 370. คุณจรินทร์ เถื่อนศรี
 371. คุณอำนวย นรารักษ์
 372. คุณอำนวย นรารักษ์
 373. คุณปิติพงษ์ คุณเนตรนภา พร้อมครอบครัวและคณะ
 374. คุณปิติพงษ์ คุณเนตรนภา พร้อมครอบครัวและคณะ
 375. คุณพิชญา เเช่มรวย
 376. ไม่ประสงค์ออกนาม
 377. คุณฐิตารีย์ วรรณะประไพ (หนึ่ง) เเละครอบครัว
 378. Saksit Manujaw
 379. คุณมรกต มานุคำ เเละครอบครัว
 380. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 381. คุณลัดดา เจียรภาคย์
 382. คุณวีรณา เจียรภาคย์
 383. คุณอภิสรา เจียรภาคย์
 384. คุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ และครอบครัว
 385. นางสาวอรอนงค์ เอื้อสถาพรกิจ
 386. นางสาวอรอนงค์ เอื้อสถาพรกิจ
 387. นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 388. นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 389. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว
 390. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว
 391. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 392. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 393. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 394. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 395. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 396. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 397. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 398. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 399. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 400. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 401. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 402. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 403. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 404. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 405. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 406. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 407. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 408. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 409. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 410. คุณศุภมิตร ปลาทอง
 411. คุณธัญวรรณ มีเเสงเพ็ชร
 412. คุณธัญวรรณ มีเเสงเพ็ชร
 413. คุณธัญวรรณ มีเเสงเพ็ชร
 414. คุณธัญวรรณ มีเเสงเพ็ชร
 415. คุณธัญวรรณ มีเเสงเพ็ชร
 416. James Jaroenkrung
 417. James Jaroenkrung
 418. คุณปาริชาติ จันดา
 419. คุณปาริชาติ จันดา
 420. คุณพีรพงศ์ พัณธุ์ณรงค์
 421. คุณพีรพงศ์ พัณธุ์ณรงค์
 422. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 423. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 424. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 425. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 426. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 427. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอฟ้ามาเดลิน ผู้บริหารและพนักงาน
 428. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 429. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 430. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 431. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 432. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 433. พ.ต.ท.พลสิทธิ์-น.ส.รุจิรา-ด.ช.พชร สุทธิอาจ
 434. นางเซาะหุย เเซ่โค้ว
 435. นางเซาะหุย เเซ่โค้ว
 436. นางเซาะหุย เเซ่โค้ว
 437. นางเซาะหุย เเซ่โค้ว
 438. นางเซาะหุย เเซ่โค้ว
 439. นายเต็กเคืยม เเซ่ลิ้ม
 440. นายเต็กเคืยม เเซ่ลิ้ม
 441. นายเต็กเคืยม เเซ่ลิ้ม
 442. นายเต็กเคืยม เเซ่ลิ้ม
 443. นายเต็กเคืยม เเซ่ลิ้ม
 444. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 445. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 446. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 447. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 448. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 449. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 450. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 451. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 452. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 453. น.ส.สุวรรณ นิมิตชัยโกศล
 454. พันตรีหญิง จรรยา กิจเจริญรุ่งโรจน์ อุทิศให้ นายพงษ์ศักดิ์ กิจเจริญรุ่งโรจน์
 455. ดช.ณภัทร ด.ญ.อภิชญา ขุนไหม
 456. คุณเบญญาโสฬส มั่นนิธิชัยกุล
 457. คุณเบญญาโสฬส มั่นนิธิชัยกุล
 458. คุณณฐมน วงษ์ศรี พร้อมครอบครัว
 459. คุณสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี
 460. คุณสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี
 461. นายชัยรัตน์ สว่างจิตร เเละครอบครัว
 462. คุณพิสิษฐ์ คุณณิชาภัทร วิมล เศรษฐี
 463. นางสาวสุธาวีณ์ นนทรีย์ เเละครอบครัว
 464. คุณสรพงษ์ ไชมะโย
 465. คุณสรพงษ์ ไชมะโย
 466. คุณวรจิต ชัยลิมปมนตรี
 467. คุณศุภลักษณ์ สว่างจิตร เเละครอบครัว
 468. คุณธวัช สว่างจิตร เเละครอบครัว
 469. คุณพนิตพิมพ์ กุลวิวัฒน์ เเละครอบครัว
 470. คุณพนิตพิมพ์ กุลวิวัฒน์ เเละครอบครัว
 471. คุณชนิกานต์ จิระวุฒิกุล
 472. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -
 275. -
 276. -
 277. -
 278. -
 279. -
 280. -
 281. -
 282. -
 283. -
 284. -
 285. -
 286. -
 287. -
 288. -
 289. -
 290. -
 291. -
 292. -
 293. -
 294. -
 295. -
 296. -
 297. -
 298. -
 299. -
 300. -
 301. -
 302. -
 303. -
 304. -
 305. -
 306. -
 307. -
 308. -
 309. -
 310. -
 311. -
 312. -
 313. -
 314. -
 315. -
 316. -
 317. -
 318. -
 319. -
 320. -
 321. -
 322. -
 323. -
 324. -
 325. -
 326. -
 327. -
 328. -
 329. -
 330. -
 331. -
 332. -
 333. -
 334. -
 335. -
 336. -
 337. -
 338. -
 339. -
 340. -
 341. -
 342. -
 343. -
 344. -
 345. -
 346. -
 347. -
 348. -
 349. -
 350. -
 351. -
 352. -
 353. -
 354. -
 355. -
 356. -
 357. -
 358. -
 359. -
 360. -
 361. -
 362. -
 363. -
 364. -
 365. -
 366. -
 367. -
 368. -
 369. -
 370. -
 371. -
 372. -
 373. -
 374. -
 375. -
 376. -
 377. -
 378. -
 379. -
 380. -
 381. -
 382. -
 383. -
 384. -
 385. -
 386. -
 387. -
 388. -
 389. -
 390. -
 391. -
 392. -
 393. -
 394. -
 395. -
 396. -
 397. -
 398. -
 399. -
 400. -
 401. -
 402. -
 403. -
 404. -
 405. -
 406. -
 407. -
 408. -
 409. -
 410. -
 411. -
 412. -
 413. -
 414. -
 415. -
 416. -
 417. -
 418. -
 419. -
 420. -
 421. -
 422. -
 423. -
 424. -
 425. -
 426. -
 427. -
 428. -
 429. -
 430. -
 431. -
 432. -
 433. -
 434. -
 435. -
 436. -
 437. -
 438. -
 439. -
 440. -
 441. -
 442. -
 443. -
 444. -
 445. -
 446. -
 447. -
 448. -
 449. -
 450. -
 451. -
 452. -
 453. -
 454. -
 455. -
 456. -
 457. -
 458. -
 459. -
 460. -
 461. -
 462. -
 463. -
 464. -
 465. -
 466. -
 467. -
 468. -
 469. -
 470. -
 471. -
 472. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เจ้าภาพครบเเล้วครับพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ถวาย ในงาน ที่ 29 เมษายน 61

เจ้าภาพครบเเล้วครับพระไตรปิฎกร่วมศรัทธา (ตู้ที่ 5) ถวายวัดโพธิ์ศรีชัยเจริญ ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ถวาย ในงาน ที่ 29 เมษายน 61

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ