ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


#สร้างพระประธานสร้างพระพุทธรูป

ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์


ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 
ได้มีการเททองหล่อพระพุทธเจ้ามหาลาภ

ทั้ง 4 พระองค์ขึ้นซึ่งเป็นองค์แทน พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้ว 
ในภัทรกัปนี้ 4 พระองค์ 
คือ 
1.พระพุทธมหาลาโภ (สมเด็จพระกกุสันโธพุทธเจ้า)
2.พระพุทธมหาลาภา(สมเด็จพระโกนาคมพุทธเจ้า)
3. หลวงพ่อพระประทานทรัพย์(สมเด็จพระโกนาคมพุทธเจ้า)
4.พระพุทธชัยมงคลมหาลาภ (สมเด็จพระศรีสากยมุนีพุทธเจ้า พระพุทธโคตม)

งบประมาณปิดทองพระพุทธเจ้า องค์ ทั้ง 4 
เบื้อนต้นช่างแจ้งว่าค่าทองและค่าปิดทอง
องค์ละ 25,000 บาท
ทั้ง 4 องค์ ใช่งบประมาณรวม 100,000 บาท

สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา
หรือเป็นเจ้าภาพทองคำเปลว
1 แผ่น 10 บาท
10 แผ่น 100 บาท
50 แผ่น 500 บาท
100 แผ่น 1000 บาท

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

(ทำบุญแล้วแจ้งด้วยนะครับ เพื่อจะได้แยกปัจจัยไปปิดทองพระ)

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.   ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี  นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2.     ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3.     .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4.     .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5.     ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท  รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)


ปิดทองพระพุทธรูป โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงผู้ถาม กราบเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพที่เคารพอย่างสูง อานิสงส์ที่ลูกไม่ได้บริจากแต่ปิดด้วยกำลังศรัทธาสองอย่างนี้จะมีอนิสงส์มากน้อยประการใด ตายแล้วจะไปอยู่ถึงไหนเจ้าคะ ? หลวงพ่อ ก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน การปิดทองพระ ดูตัวอย่าง เมณฑกเศรษฐีใช่แผ่นทองคำเปลวแผ่นเดียว ไปปิดใต้ถุนส้วมตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยตายจากชาตินั้น เมียเป็นนางฟ้า ผัวเป็นเทวดา ลงมาอีกที่เป็นเศรษฐีทีนี่ให้ทานต่อ ตายก็ไปเป็นเทวดานางฟ้าใหม่ ลงมาอีกทีเป็นมหาเศรษฐีใหญ่พอเข้าท้องแม่กลางคืน เช้าขึ้นมาพ่อมาล้างหน้าเห็นหน่อไม้ทั้งหมดรอบบ้านเป็นทองคำหมด ถ้าคนอื่นหยิบ ดึงไม่ขึ้นเขาต้องการหน่อไม้ได้หน่อนั้น ต่อมาวันคลอดมีแพะทองคำตัวเท่าช้างสารหลายร้อยตัวยืนรอบบ้านอ้าปากมีสายไหมหย่อนลงมา ถ้าต้องการเงินดึงเงินไหล ต้องการทองดึงทองไหล ต้องการผ้าดึงผ้าไหมฉะนั้น เมณฑกเศรษฐี จึงเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลเป็นปู่ นางวิสาขา ฉะนั้น สุดแล้วแต่จะอฐิษฐานนะ ถ้าหวังนิพพานก็ได้เร็ว เป็น พุทธบูชา ผู้ถาม นี่ขนาดแค่หลุมส้วมนะ หลวงพ่อและแผ่นทองแผ่นเดียวตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย นี่เราปิดพระพุทธรูป พระอรหันต์เห็นชัด จิตใจมั่นคงกว่า...."

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์
 1. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 2. ไม่ออกนาม 100บาท
 3. ไม่ออกนาม 10 บาท
 4. คุณรักสกุล องคพิพัฒน์และครอบครัว 100 บาท
 5. เเม่นางเเละครอบครัว 100 บาท
 6. นัญกัญญรัตน์ นันท์ปัญกรณ์ 100 บาท
 7. คุณนัญกัญญรัตน์ 400 บาท
 8. คมศักดิ์ พลอินทวงษ์ 35 บาท
 9. สำเริง สำราญ 10 บาท
 10. นาย อภิวัชร์ ประสิทธิสมพร น.ส. สุนิสา ประสิทธิสมพร 100 บาท
 11. นางสาวภัสขนิษฐ์ ดลชัยธนพัฒน์ 200บาท
 12. Krittika Tian Sirikhun 100 บาท
 13. คุณวริทธิ์ธร ภูริยากร 1000 บาท
 14. เงินรวมศรัทธา ในวันที่ 16 ธันวาคม ได้ 4,092 บาท
 15. คุณศุภสิทธิ์ วรเจริญ 200 บาท
 16. นายรัชกฤช รังสิกุลกวิน นางสาวพรดา รังสิกุลกวิน เด็กชายปณทัช รังสิกุลกวิน เด็กชายปณดล รังสิกุลกวิน 500 บาท
 17. คุณจรัมพร สุวรรณทัตและครอบครัว 1000 บาท
 18. นส.ธันยพร ปัญจะอินตรา 500 บาท
 19. ไม่ประสงค์ออกนาม 30 บาท
 20. Michaelและkanoknuch Robibaro 100 บาท
 21. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์ 500 บาท
 22. นายฉงหมิง​ หลิวและครอบครัว​600​บาท
 23. คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย 200 บาท
 24. นายทัชชกร คำเชียร์ 500 บาท
 25. นายอภิพล ทะโป 200 บาท
 26. คุณณภัทร อินทจักร์ 200 บาท
 27. คุณทัณฑิกา คณะนัย 200 บาท
 28. Dew Panupong 100 บาท
 29. คุณบุญมา ไทยสิริโศธร 100 บาท
 30. น.ส.วิชชุลดา โพธิ์สูง 100 บาท
 31. คุณวัลยา เรืองเวช 600 บาท
 32. คุณกิตติมา วิมไตรเมต 400 บาท
 33. นฤมล นินนาทนนท์ 50 บาท
 34. คุณพีรศักดิ์ ดีลิ่น 100 บาท
 35. นิศากร-มณฑล-พลดง วงศาโรจน์และคุณพ่อคมสัน-คุณแม่เง็กเฮี๊ยะ โสภณชัยพร 100 บาท
 36. นางสาวศุภณัฏฐ์ ณัฏฐ์ศรุตทยุตา 100 บาท
 37. ธีรวัฒน์​ ค​ช​สิงห์​ 100 บาท
 38. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก พร้อมบิดามารดาและครอบครัว 200 บาท
 39. นางบุญสม-นายปรีชา-ฤดีกรณ์-นายเยี่ยมสยาม-นายรัฐธรรมนูญ-ด.ช.จิรกิตฏ์ ญานสังวรชัย และครอบครัว 1000 บาท
 40. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี 500 บาท
 41. อังกูร ลือกาญจนวงศ์ และ หัสณี แพทย์อดิพงศ์และแม่ มาณี ลือกาญจนวงศ์ 100 บาท
 42. นางวาณี ลือเกษมสุข นายพงษ์ศักดิ์ ลือเกษมสุข นางกุลวดี ลือเกษมสุข นายประวิทย์ ลือเกษมสุข นางสาวนงพงา สัจกุล นางสาวทัศนีย์ ลือเกษมสุข 36 บาท
 43. ดิษย์ทรรศน์. สมบูรณ์ผล และครอบครัว 100 บาท
 44. คุณเรวัตร ธนสินชัย ๕๐๐ บาท
 45. นาง ลัดดาวรรณ สาโสม, ดญ.สุภชา หิรัญเจริญสุข, นาย มานิตย์ ยอดงาม, นาง บุญธร สาโสม ,นาย สุรศักดิ์ สาโสม, นาง สุจิตรา สาโสม, นาย ศิริพงษ์ หิรัญเจริญสุข และครอบครัว 100 บาท
 46. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 400 บาท
 47. 1.นายนนท์สมบัติ บุญเอนก 2.ดญ.นันท์พนิตา ฐากูรบูรณ์พิภพ 3.ดช.ณฐพงศ์ ฐากูรบูรณ์พิภพ 4.นางสาวณัฐพัชร์ ฐากูรบูรณ์พิภพ 200 บาท
 48. รวมศรัทธาวันในงานหล่อพระ 3 มกราคม 62 ได้เงินปัจจัย 6,500 บาท
 49. นายสุวิชา ภิญญภาพ 1000 บาท
 50. ไม่ประสงค์ออกนาม 1000 บาท
 51. คุณนิพนธ์ จงเจริญ 200 บาท
 52. น.ส ศุภกร ลิ่มลังการณ์ 500 บาท
 53. ชัยฤกษ์-ทัศนีย์-พศวีร์สันติพิทักษ์ 100 บาท
 54. ยอดร่วมบุญ งานในวันที่ 20 มกราคม 62 ได้เงิน 3600 บาท
 55. ยอดเงินบุญปิดทองใน งานสวนลุม 62 ได้ เงิน 7000 บาท
 56. เกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ 3000 บาท
 57. นาคราช-วลัญช์รัช-รวี นางสาววลัญช์รัช จรัลวัชร์ชลัช นายรวี อาณานุการ นางสาวปัณฑ์ณัฐ ปมณฑ์พัณณณัฐ นางสาวรัฐนันท์ กิจเปรื่อง 200 บาท
 58. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 59. พลวรรธน์ นาคะศิริ 90 บาท
 60. รัฐ รัฐศาสตร์ 100 บาท
 61. ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด 50 บาท
 62. สลักชื่อ นายเสรีชัย+นางวรรณี ผาสุขเสถียร และบุตรธิดา 1000 บาท
 63. คุณรัศมีแข คูห์วัฒนศิลป์ 100 บาท
 64. อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อทองหยด ปิ่นทอง คุณแม่ฟื้น ปิ่นทอง 50 บาท
 65. ธารธรรม และ ปุรเศรษฐ์ อัคราพงษ์หิรัญ 50 บาท
 66. อาจารย์กำธร ศรีวราสาสน์ 100 บาท
 67. ด.ช.รัตนชัย จันทร์คีรี ด.ช.รัตนชัยยศ จันทร์คีรี น.ส.พรทิพา จันทร์คีรี นายสมชาติ คงศักดิ์ศรีสกุล เเละครอบครัว นายศุภมิตร บุญสร้อย เเละครอบครัว ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 68. คุณเรวัตร ธนสินชัย 100 บาท ปิดทอง
 69. คุณธนพล องคพิพัฒน์ ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เป็นจำนวนเงิน 500 บาท
 70. มีชัย สารภาค เยาวลักษณ์ สารภาค มนทิรา สารภาค พิเชษฐ์ สารภาค มีนาวดี เทียนดี ด.ญ เพลิณพิชณา สารภาค 1000 บาท
 71. คุณปิยดา ห้องประดับมุกข์ 300 บาท
 72. คุณจริยาวลี คุณสุรพล คุณนพพล ดีภัก 1,000 บาท
 73. ชนะโชติ บัวสำลีพนิดา บัวสำลี ณัฐวุฒิ บัวสำลี เจนจิรา บัวสำลี ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ เป็นจำนวนเงิน 200 บาท
 74. น.สอัณชาพัชญ์ ธนทองนพหัสต์ ร่วมบุญ 100 บาท
 75. นายอุทัยเชี่ยนมั่น ร่วมบุญ100 บาท
 76. นางมะลิ คงกระจ่าง นายวารินทร์ คงกระจ่าง ด.ญ.โสภิษฐา คงกระจ่าง ร่วมบุญ300 บาท ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
 77. คุณภัทร ศักดิ์เพชร ร่วมบุญ100 บาท ร่วมบุญ ปิดทองพระพุทธเจ้า 4 พระองค์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

ร่วมบุญปิดทอง พระพุทธเจ้ามหาลาภทั้ง 4 พระองค์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ