ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 9) ถวายแด่วัดหนองพลวง ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์ เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ มีทั้งหมด 236 กอง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 9)
ถวายแด่วัดหนองพลวง ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์

เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

มีทั้งหมด 236 กอง

เจ้าภาพกองละ บาท

มีเจ้าภาพ 25 กอง

ขาดเจ้าภาพ 211 กอง

1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง
พระไตรปิฏกแจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

Line ID: 0983242429

โทรศัพท์ 098-996-5426

Line ID: 0989965426 กฤษณะ ไตรลักษณ์

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

https://watcharathath.com/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8…/

รายชื่อผู้ร่วมบุญตู้พระไตรปิฎก ตู้ลำดับที่ 9

1 นายสมพงษ์ เฮงฉุน
2นายสมพงษ์ เฮงฉุน
3.ไม่ประสงค์ออกนาม
4.ไม่ประสงค์ออกนาม
5.ไม่ประสงค์ออกนาม
6.นายศุภสิทธิ์ วรเจริญ นายภาณุพงษ์ แก้วจินดา
7.นายศุภสิทธิ์ วรเจริญ นายภาณุพงษ์ แก้วจินดา
8.รณขัย​ หล่อสุวรรณ​กุล
9.ปุณยวีร์​ หล่อสุวรรณ​กุล
10.คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
11.พจนาจ ทับลอย
12.นัทธพัชญ์ พลังธรรมรักษ์
13.คุณพ่อ สมาน แม่ละม่อม พันธ์ดี
14.คุณพ่อ สมาน แม่ละม่อม พันธ์ดี
คุณ มานะ ดช กชกร ฉวีกุลมหันต์
16.คุณ ศิวพร ขาวโต
17พีรฎา พิบูลพนิตธำรง
คุณยุทธนา พงษ์รัตนกูลคุณวิไล พนาสถิต
19คุณวิไล พนาสถิต เพื่อ นายสวัสดิ์ พนาสถิต
20น.ส. ปิยมาศ เลาหะกาญจนศิริ

21นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล

22นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

23นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

24นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

25นาย ณัชพล สุทธิเดชกุล

26. คุณ พิมพ์พจี ธรรมนันทพร

27. คุณ ศีลสุรพัศ ธรรมนันทพร

 นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์

 นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน

 ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์

 ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์

32 ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์ 5

37 คุณนันทิกร สาขากร  คุณกัญญา ลีนุตพงษ์ 5

ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 9) ถวายแด่วัดหนองพลวง ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์  เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ  มีทั้งหมด 236 กอง

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 9) ถวายแด่วัดหนองพลวง ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์ เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ มีทั้งหมด 236 กอง

ร่วมบุญถวายพระไตรปิฏกร่วมศรัทธา(ตู้ที่ 9) ถวายแด่วัดหนองพลวง ต.กันจุ อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์  เจ้าภาพกองละ 100 บาท 1 กองจารึก 1 รายชื่อเจ้าภาพ  มีทั้งหมด 236 กอง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ