ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม


ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศล ถวายน้ำใช้ (เจาะบ่อบาดาล)
ถวายในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.โคราช
สืบเนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 
ได้เข้ามาพักอาศัยเพื่อปฏิบัติธรรม และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีการจัด

โครงการฝึกปฏิบัติธรรม ให้กับบุคคลทั่วไป นักศึกษา คณะแม่ชี หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ฯลฯ 
ณ ปัจจุบัน น้ำที่ใช้อุปโภค - บริโภค ภายในศูนย์ปฏิบัติธรรม ฯ เป็นน้ำที่ต่อท่อ PE
จากตาซับน้ำบนเขา ระยะทางลงมาจากเขา ประมาณ 5 กม. ช่วงหน้าเเล้งนั้น น้ำจะไม่พอใช้

อุปโภค บริโภค เเละอีกประการหนึ่ง ท่อ PE ส่งน้ำ มักประสบปัญหาในเรื่อง

โดนไฟป่าเผาทำลายอยู่เป็นประจำ
(สาเหตุ ที่ใช้ท่อPE เเทนท่อประปานั้นเนื่องจากว่าทาง ศูนย์ฯ เคยใช้ท่อประปา

หลายครั้ง หลายคราเเล้ว แต่ก็โดนลักลอบตัดเอาไปขาย) 
 ดังนั้น ทางศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม จึงมีแนวคิด ที่จะขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นมา

เเต่ก็ใช้งบประมาณ ในการขุดเจาะที่ค่อนข้างสูงอยู่มาก
(ประมาณการไว้ที่ยอดเงินจำนวน 250,000 บาท) ก็เพราะว่า เป็นการขุดเจาะบนเขาที่สูง

จึงขอเรียนเชิญท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล และศรัทธาในการร่วมส่งเสริมพระศาสนา 
สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้ตามกำลังศรัทธา ตามบัญชีด้านล่างนี้ ครับ


ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้
1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624
2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279
3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992
4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384
5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0
6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com


Line ID: (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรมร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรมร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรมร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

 1. นางสาวม่วยเกี้ย ปริสุทธิ์สุนทร 100 บาท
 2. นายศิริชัย เกตุเภา นางสาวอัยยรัตน์ ปริสุทธิ์สุนทร นางสาววาริศา เกตุสำเภา นางสาวณหทัย เกตุสำเภา 200 บาท
 3. คุณพรพิมล สุขแสงทิพย์. 100บาท
 4. คุณอมรเชษฐ์ กฤษศิริวรวิทย์ 100บาท
 5. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 6. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา 2500 บาท
 7. คุณจิณะดา ปราณีต 500 บาท
 8. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม 500 บาท
 9. คุณนิรวรรณ ภาคย์พีรนันท์ เเละครอบครัว 1000 บาท
 10. คุณยุพดี กาญจนรังษี 4000 บาท
 11. น.ส.นวรัตน์ บุญมี และครอบครัว 100 บาท
 12. ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
 13. นอ จักร สุวรรณทัต คุณจรัมพร สุวรรณทัต คุณนันทภรณ์ สุวรรณทัต 1000 บาท
 14. คุณชาญเกียรติ-คุณสุพิน ยังกอบศิลป์ 1000 บาท
 15. ณัฐธิดา ตรีรัตน์ และ ญาติธรรม 40 บาท
 16. นายสรทัต -ด.ช.พสนัสท์ สะเพียรชัย 500 บาท
 17. คุณพัทธนันท์ เต็มสาครพันธ์ 500
 18. คุณปิยพร สกุลศรีส่งบุญ 100 บาท
 19. คุณพร้อมพร แก้วกิริยา 2500 บาท
 20. คุณณษภร วัฒนอนัน 1000 บาท
 21. นายนรินทร ชัยกาญจนกิจ 300 บาท
 22. คุณครูปิติพร ชานุชิต 200 บาท
 23. นางสาวสาธิยา ,เด็กชายกฤตเมธ,นายสุรักษ์พันธ์ชัย ใจแก้ว และนายธีระนันท์ เจริญเฉลิมยศ 500 บาท
 24. นส.กุญชรีย์. มายีโนต 100 บาท
 25. คุณจิรพัฒน์ โสภาคย์วิจิตร์ 100 บาท
 26. คุณอุดม ถิรตันติ 200 บาท
 27. คุณศักดิ์ชาย ชังเรือและครอบครัว 200 บาท
 28. ครอบครัวนายสมพงษ์/นางเตียว โชคชัยพรรักษ์ค่ะ 900 บาท
 29. ขวัญธิดา สุทธิพิทักษ์ และ ครอบครัว 200 บาท
 30. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม ๕๐๐ บาท
 31. นายภานุมาส เขียวชอุ่ม 200 บาท
 32. น.ส.ธัญญ์นภัส ธีรโชติเมธีรัฐ 100 บาท
 33. ชมพูเนตร์ ทีเจริญ เเละครอบครัว ปิยะ ชีวาโกรี 100 บาท
 34. นางสาวนุสรี พจนรุ่งเรืองกิจ 100 บาท
 35. นายณัฐพงษ์ พจนรุ่งเรืองกิจ 100 บาท
 36. เด็กชายณัชพล พจนรุ่งเรืองกิจ 100 บาท
 37. คุณลัดดา เจียรภาคย์ 100 บาท
 38. คุณวีรณา เจียรภาคย์ 100 บาท
 39. คุณอภิสรา เจียรภาคย์ 100 บาท
 40. คุณวีรวรรณ เจียรภาคย์ 100 บาท
 41. ด.ญ.รวิษฏา วรรธนาคม 100 บาท
 42. ค.ช.ธีธัช วรรธนาคม 100 บาท
 43. น.ส.วาสนา สุขสุมิตร 200 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

ร่วมบุญขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลถวายศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ