เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายชื่อจองราหู
 1. คุณป้อม นาถฤดี 5 องค์
 2. คุณเพชรรัตน์ ลีลายนะ 5 องค์
 3. นายเจษฎา ใบเนียม (1 องค์)
 4. คุณชูเกียรติ กิจบริรักษ์กุล (1 องค์)
 5. คุณปืนกล เนตรนุช (3 องค์)
 6. คุณแพม ทอฟ้า (2องค์)
 7. นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ (2องค์ ) จอง
 8. คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย (1 องค์)
 9. คุณกิตติเมศร์ ถิระภิรมย์ไชย (จอง 1 องค์)
 10. นาย ณัฐพล สีนาก (1 องค์)
 11. คุณธรรมภรณ์ แก้วสำโรง (1 องค์)
 12. คุณกาญจนรัตน์ โพธิ์ศรี (1 องค์)
 13. นายอิสรา เดชประทุม (1องค์)
 14. คุณประทีป พัฒเพ็ง (1องค์)
 15. คุณสุมนา หอมเกษร (2 องค์)
 16. คุณกัณฐิปัณช์ โรจน์จิรัฐ (1 องค์)
 17. นายวัทธิกร ไหลสกุล (1 องค์)
 18. นายอภิพล ทะโป (1 องค์)
 19. คุณ​กันต์​ฐ​ศ​ิ​ษ​ฏ​์​ เลิศ​ไพร​งาม (2 องค์)
 20. กิตติมา วิมไตรเมต (1 องค์)
 21. คุณฐิติธภัส สุระนาถ (1 องค์)
 22. ชื่อเสาวลักษณ์ พรหมเล็ก ( 4 องค์) จอง
 23. คุณรสธร เมืองไพศาล (1องค์)
 24. ชนัณฐ์ชิดา ลีลาศิริวงศ์ (5 องค์)
 25. คุณ บุญชัย จันทร์มั่นคง (1 องค์)
 26. คุณสิริลักษณ์ พึ่งบางกรวย (1องค์)
 27. คุณภัสสร หอเหลี่ยม (1 องค์)
 28. นฤดี กฤตตินันท์ (3 องค์) จอง
 29. ทศพล สกุลก้องอัมพร (จอง 1)
 30. ประเสริฐ มาดี (2องค์)
 31. คุณประวิตร พลอยงาม (1องค์)
 32. นายพิเชษฐ์ สารภาค (1องค์)
 33. นายโกญจนาท เจริญสุข (1 องค์)
 34. คุณสงวน ตั้งตรงคิด (1 องค์ มารับเอง)
 35. ธีระพงษ์​ ซิ​น​โซ​ (1 องค์ จอง)
 36. คุณอทิตา มะณี (1 องค์ มารับเอง)
 37. คุณเอกชัย เเก้วเขียว (1 องค์ ) จอง
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ -


โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ