พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์พระแก้วมรกต ฤดูร้อนขนาดหน้าตัก 30 นิ้วประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์*******************************อนุโมทนานายจินตมัย เกื้อกลิ่นนางนภาพร แก้วมณีนายวิมล นวลพงศ์นายประมุข หนูเศษนางพาณี หนูเศษนางสาวดาวกวี นวลพงศ์นายธีรณัฐ หนูเศษนางสาวภางค์ฤดี นวลพงศ์พ.ต.ต.เก่งศาสตร์ นวลพงศ์ นางสาวศิริธร เกียรติธีรวิชัยนางมุกดาวรรณ เกียรติธีรวิชัยนางสาวมุฑิตา หนูเศษนายธีร์เมธา ชมหมีและครอบครัวนายอัฐวุฒิ สามสี และครอบครัวนางสาว ผ่องฉวี ภุชงค์และครอบครัวนายพิทักษ์ จอมเมืองกาศ และครอบครัวนางสาวโสรยา นวลสกูลและครอบครัวนายนรินทร์ แสงเพลิงและครอบครัวนางสาวเนาวรัตน์ เกตุนวลและครอบครัวนางสาวบุษรา ชุมคงและครอบครัวอุทิศให้กับเทวดาประจำตัว บรรพบุรุษและเจ้ากรรมนายเวรพระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์
ขอกุศลผลบุญในครั้งนี้ บันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพ และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายของท่าน ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแด่ผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_สนใจร่วมบุญสร้างพระประธานสามารถสอบถามหรือจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้1. โทรศัพท์ 098-324-2429,08999654262. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)ติดต่อสอบถามติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุเลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210โทรศัพท์ 098-324-2429แฟกซ์ 02-482-7455อีเมล watcharathath2556@gmail.comLine ID: 0983242429

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์

พระแก้วมรกต ฤดูร้อน ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ประดิษฐาน ณ. วัดบ้านหนองคูณพัฒนา ต ละเวีย อประโคนชัย จ บุรีรัมย์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ