พระวราเทพ (เขาเเก้ว) ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญค่ารักษาพยาบาล

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่พระวรา

เทพ(เขาเเก้ว) พระภิกษุที่จำพรรษาปฎิบัติ

ที่ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

อาพาธโดยโรคไข้เลือดออก ขออนุโมทนากับคณะญาติโยมที่มีศรัทธาปัจจัยร่วมบุญ

ค่ารักษาพยาบาล ให้ท่าน ณ ตอนนี้ยังขาดปัจจัยอยู่ สามารถร่วมบุญได้ครับ

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม 

1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426

2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

3.Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)

2..ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์  (เลขที่ 431-019222-4 )

3.ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์  (เลขที่ 614-1-22894-0 )

4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-32276-9 )

5..ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )

“ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - พระวราเทพ (เขาเเก้ว) ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญค่ารักษาพยาบาล

พระวราเทพ (เขาเเก้ว) ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญค่ารักษาพยาบาล

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ