พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วมรกต ถวาย วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

#สร้างพระประธานสร้างพระพุทธรูป

พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วมรกต ถวาย วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างพระประธาน แก้วมรกต ขนาดหน้าตัก30 นิ้ว

ถวายแด่วัดที่ขาดแคลน วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

กองละ 100 บาท รวม 195 กอง


การสร้างพระพุทธรูปจัดว่าเป็น พุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานจัดว่าเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

(การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) ถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดา

มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชาทำให้มีรัศมีกายมากเป็นคนสวย

ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า "พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต" แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง

ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด ง่ายกว่ากองอื่นก็เห็นจะจริง
เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่นิพพานนี่ และท่านก็เป็นต้นตระกูลของพระนิพพาน

ทีนี้เมื่อเราต้องการสร้างพระพุทธรูปให้สวยตามที่เราชอบเห็นแล้วก็ทำให้จิตใจสดชื่น

จิตมันก็นึกถึงพระอยู่เสมอ ถ้าจิตนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นอยู่เสมอก็จัดเป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน

ถ้าใจเราเกาะพระพุทธเจ้าเป็นปกติ ตายแล้วลงนรกไม่เป็น ฉะนั้นถ้าเราชอบพระแบบไหนปางไหน

ก็ให้สร้างอย่างที่เราชอบจิตจะได้เกิดศรัทธา

พระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จัดเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างพระพุทธรูปจะได้ประโยชน์ ดังนี้

๑.ได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง
อันประกอบด้วยศรัทธาในพระพุทธองค์จัดเป็น ตถาคตโพธิศรัทธา

๒. เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี

๓. เมื่อขวนขวายติดตามตลอดงานจัดสร้างพระปฏิมา
จัดเป็นกุศลส่วน วัยยาวัจจมัย

๔ .เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ ได้เป็นที่ตั้งแห่งความตามอนุสรณ์
ถึงพระพุทธคุณทั้งตนเองด้วย ทั้งผู้อื่นด้วย
กุศลจะเกิดเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ได้อาศัยพระพุทธปฏิมา

๕. อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระพุทธปฏิมา
ส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม
มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน
และมีอิสริยยศ บริวาร ทรัพย์สมบัติ
ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล

๖. ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันทีในสมัยกาลมรณะแล้ว
หากมีอารมณ์ในกุศลกิจนั้นปรากฏให้จิตก่อนจุติ

๗. เป็นการส่งเสริมพุทธศิลป์ให้เจริญแพร่หลาย
พุทธศิลป์นั้นในชนที่เจริญทางสติปัญญา
เขายกย่องว่าเป็นศิลปะอันสุขุมประณีตละเอียดอ่อน
เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติธรรม และปัญญาธนบริสุทธิ์

การสร้างพระพุทธรูปนั้นจะมีอานิสงส์มาก แม้จะองค์เล็กเท่าต้นหญ้าคา

ก็จะมีอานิสงส์ถึง 5 กัป ตัวอย่างเช่น คนที่สร้างหลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม

ตอนนี้เขาเหล่านั้นยังเป็นเทพบุตรเทพธิดา และพรหมในชั้นต่าง ๆ เสวยความสุขอย่างไม่มีจบสิ้น

เพราะผลบุญที่ได้นี้มันต่อเนื่อง เมื่อมีคนไปกราบไปไหว้หลวงพ่อที่หนึ่ง

สายบุญเหล่านั้นก็จะไหลไปยังเทพบุตรเทพธิดาอย่างต่อเนื่องเหมือนสายน้ำตก

แกก็ลองนึกดูเถิดว่าวัน ๆ หนึ่งมีคนไปกราบหลวงพ่อเหล่านั้นมากเพียงไร

คณะใดกลุ่มใดมีศรัทธาจะสร้างเพื่อเป็นกุศลต่อตนเองและส่วนรวม

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้

โทรศัพท์ 098-324-2429

โทรศัพท์ 089-996-5426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทางแชทของเพจ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3. .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4. .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจ

รายนามเจ้าภาพ
1.ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
2.คุณพ่อทองหยด ปิ่นทองคุณแม่ฟื้น ปิ่นทอง
3.นายสุทัศน์ สันติโรจนกุล
4.นางข่าฮวย สันติโรจนกุล
5.นายสุนทร สันติโรจนกุล
6.นายธเนศ สันติโรจนกุล
7.น.ส.ลักษมี สันติโรจนกุล
8.คุณภานุวัฒน์ หนูคาบแก้ว
9.นางสาววันเพ็ญ ใจปัญญา
10.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
11.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
12.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
13.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
14คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
15.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
16.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
17.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
18.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
19.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา- ณิวัฒน์ฉันทนา บุญชู และครอบครัว
20.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
21.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
22.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม
23.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
24.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
25.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
26.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
27.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
28.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม 
29.คุณแม่อารมณ์ -คุณพ่อชัชวาลย์ กลั่นประชา /ณิวัฒน์ -ฉันทนา - อริย์ธัชย์-วรวลัญช์ บุญชูรวม
30คุณ มนู วงค์จัรก 
31คุณ มนู วงค์จัรก
32สุวิชา บุญเลิศ
33สุวิชา บุญเลิศ
ปิยดา ห้องประดับมุกข์
ปิยดา ห้องประดับมุกข์ 
ปิยดา ห้องประดับมุกข์ 
37ปิยดา ห้องประดับมุกข์
38นางสาวแสงระวีแสงอรุณและครอบครัว
39คุณ ฐเดช เรืองเดชา จินตนา แสงอรุณ
นาย กิตติพล อัศวสุวรรณกิจ
40นางสาว จินัฐชนันท์ พวงพันธ์
41นาง กาทร พวงพันธ์
42เด็กหญิง ปุณรภา พวงพันธ์
43นาย เรวัติ พวงพันธ์
44นาย สุรัตน์ พวงพันธ์
45นาย ประวัติ พวงพันธ์
46MR. R J WATSON
47บำรุง ทองกะไลย
48เยี่ยม ทองกะไลย
49เอกวัฒน์ ทองกะไลย
50พ่อทองหล่อ วงษ์สวรรค์
51แม่นัด วงษ์สวรรค์
52นายดิเรก ทนงรบ น.ส.บุญส่ง เป้าพงษ์ เเละครอบครัว
53นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
54นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
55นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
56นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
57นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
58นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
59นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
60นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
61นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
62นายพิชิต คุณาจาระสุทธิ์ เเละครอบครัว
63น.ส.จุฑาพร จั่นทรัพย์ อุทิศบุญกุศลให้ตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร
64น.ส.จุฑาพร จั่นทรัพย์ อุทิศบุญกุศลให้ตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร
65น.ส.จุฑาพร จั่นทรัพย์ อุทิศบุญกุศลให้ตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร
66น.ส.จุฑาพร จั่นทรัพย์ อุทิศบุญกุศลให้ตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร
67น.ส.จุฑาพร จั่นทรัพย์ อุทิศบุญกุศลให้ตัวข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดามารดา และเจ้ากรรมนายเวร
68พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
69พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
70พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
71พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
72พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
73พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
74พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
75พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
76พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
77พระบัณดิษฐ์ คำมุงคุณ
78ชนะโชติ บัวสำลี
79พนิดา บัวสำลี
80ณัฐวุฒิ บัวสำลี
81คุณ​ โกวิทย์​ โสฬสรุ่งเรือง
82คุณสุทัศน์ สันติโรจนกุล 
83คุณข่าฮวย สันติโรจนกุล
84คุณลักษมี สันติโรจนกุล
85คุณพัชรินทร์ เเซ่เท่ง (ร่วมบุญวัดที่ 6)
86คุณอรรถากร เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 6)
87คุณนวลนุช วนาเกตุกุล (ร่วมบุญวัดที่ 6)
88คุณจาฏุพัจน์ เทพวงศ์ (ร่วมบุญวัดที่ 6)
89คุณสุนันทา เทียนฤทธิเดช (ร่วมบุญวัดที่ 6)
90เรวัตร ธนสินชัย และครอบครัว
91เรวัตร ธนสินชัย และครอบครัว
92อาจารย์กำธร ศรีวราสาสน์
93น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ
94นายนิพัฒน์ จริงจามิกร
95รักสกุล องคพิพัฒน์และครอบครัว
96รักสกุล องคพิพัฒน์และครอบครัว
97รักสกุล องคพิพัฒน์และครอบครัว
98คุณปารดา ภัควัฒน์ชุติปภา
99คุณปารดา ภัควัฒน์ชุติปภา
100คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว และกิจการงาน และคุณกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว
101คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว และกิจการงาน และคุณกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว
102คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว และกิจการงาน และคุณกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว
103คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว และกิจการงาน และคุณกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว
104คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว และกิจการงาน และคุณกรัณย์ สุวัฒนวิโรจน์ และครอบครัว
105คุณชาติชาย-สุพัตราวงศ์ภูมิคุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิ คุณฌาน วงศ์ภูมิ
คุณปักจันทร์ ขันฑบัณฑิต
106คุณชาติชาย-สุพัตราวงศ์ภูมิคุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิ คุณฌาน วงศ์ภูมิ
คุณปักจันทร์ ขันฑบัณฑิต
107คุณชาติชาย-สุพัตราวงศ์ภูมิคุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิ คุณฌาน วงศ์ภูมิ
คุณปักจันทร์ ขันฑบัณฑิต
108คุณชาติชาย-สุพัตราวงศ์ภูมิคุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิ คุณฌาน วงศ์ภูมิ
คุณปักจันทร์ ขันฑบัณฑิต
109คุณชาติชาย-สุพัตราวงศ์ภูมิคุณจุฑามาศ วงศ์ภูมิ คุณฌาน วงศ์ภูมิ
คุณปักจันทร์ ขันฑบัณฑิต
110คุณณิชารัศม์ โชติอนันต์ธิคุณ
111นางมะลิ คงกระจ่าง นายวารินทร์ คงกระจ่าง ด.ญ.โสภิษฐา คงกระจ่าง
112นางมะลิ คงกระจ่าง นายวารินทร์ คงกระจ่าง ด.ญ.โสภิษฐา คงกระจ่าง
113นางมะลิ คงกระจ่าง นายวารินทร์ คงกระจ่าง ด.ญ.โสภิษฐา คงกระจ่าง
114นาย มานิตย์ ยอดงาม นาง ลัดดาวรรณ สาโสมเด็กหญิง สุภชา หิรัญเจริญสุข
115นาย มานิตย์ ยอดงาม นาง ลัดดาวรรณ สาโสมเด็กหญิง สุภชา หิรัญเจริญสุข
116นาย มานิตย์ ยอดงาม นาง ลัดดาวรรณ สาโสมเด็กหญิง สุภชา หิรัญเจริญสุข
117พ่อแดง แม่เฉลา ยางนอก และครอบครัว
118พ่อแดง แม่เฉลา ยางนอก และครอบครัว
119นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)

119นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)
120 นายสมพงษ์ เฮงฉุน
121.น.ส.ฤทัยชนก มังคะรินทร์17.สตท.ชัชพงศ์ ชนะชัย
122.นายอัครวงศ์ สฐิราธนสิทธิ์19.อมร ใหญ่สูงเนิน
123.สมบูรณ์ จิตต์พิมาย21.สิณาภรณ์ จิตต์พิมาย
124.รัศมิ์วัต จิตต์พิมาย23.พ่ออยู่ พรมหมื่นไวย 
125.แม่เปีย พรมหมื่นไวย 25.นางสาว นิภา พรมหมื่นไวย 
126. Mr.Roy Larsen 27.นายสุวิทย์ นวลสกุลนิภา 
127.นางบานเย็น นวลสกุลนิภา 29.นางสาวเกศราภรณ์ นวลสกุลนิภา 
128. Mr.Zlobin Sergey Alaxandrovich 31.นางสาวคำปุ่น แสนวันดี
129.นางสาวเกษร เมฆา
130.รุจาภา ศรีธุวานนท์
131.รต.ประสิทธิ์. มังคะรินทร์
132 นางบุญยัง มังคะรินทร์
133 ว่าที่ ร.ต. วุฒิไกร. มังคะรินทร์
134 นางดรุพร ชนะชัย 
135 รต.อำนวย ชนะชัย
136 น.ส.ณัฐติยา​ ลาบ้านเพิ่ม​ 
137.นางสัมฤทธิ์ จันทร์ศิริ
138.นางสาวพรพิมล คือพันดุง
139.คุณปัทมา คนฑา
140.นาย มานิตย์ ยอดงาม
141.นาง ลัดดาวรรณ สาโสม
142.เด็กหญิง สุภชา หิรัญเจริญสุข
143.คุณผาสุข ศรีไพโรจน์
144.รศ. ดร. ปรีชา-พญ. หทัยมาศ ภูวไพรศิริศาล
145.ด.ญ. เปรมหทัย ภูวไพรศิริศาล
146.นายอภิศักดิ์ ชัยภูมิ
147.น.ส.ธัญพร แจกขุนทด
148.วันเพ็ญ ใจปัญญา
149.นางนิอร มณีสอดแสง
150.นายบุญทรง มณีสอดแสง
151.น.ส.ขนิษฐา มณีสอดแสง
152.นายจิรพัส ปองประพฤษณ์
153. นางจุรรัตน์ ขุนไหม
154.Ayden Brown
155.NAYA BROWN
156.นายธนันต์ ไพศาขมาศ
157.นางสาวอัญญมณี พุทธาสมศรี
158.ด.ช.พีรวิชญ์ ไพศาขมาศ
159.ด.ญ.ไพลิน ไพศาขมาศ
160.ปรัชญา ธารานภาไพศาล
161คุณ อำนวย นรารักษ์
162.ประเสริฐ มาดี
163.ประเสริฐ มาดี
164.ประเสริฐ มาดี
165.ประเสริฐ มาดี
166.นายบรรยง ยุวรี
167.นางศิริกุล ยุวรี
168.นส.วิลาสินี ยุวรี
169.นางวาสนา ทิพวัลย์
170.นายพันธ์ วรรณยศ
171.นายฉงหมิง​ หลิว
172.นางวารุณี​ หลิว
173.นายนฤพล​ หลิว

 เสาวรส ภิรมย์ชม

สธน สิงห์ปรีชา

178ณฐนนท์ สิงห์ปรีช

179-184น.ส.ฤทัยชนก มังคะรินทร์

185-193ไม่ประสงค์ออกนาม

193-195 นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต 


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายชื่อเจ้าภาพพระเเก้ว
--

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วมรกต ถวาย วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

พระประธานร่วมศรัทธา พระเเก้วมรกต ถวาย วัดป่าบ้านแข้ ต.บ้านค้อ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ร่วมบุญกองละ 100 บาท (จารึกชื่อ 1 ชื่อ)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ