เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
ร่วมบุญ สร้างห้องสุขาและห้องสรงน้ำตามกำลังศรัทธา ณ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
 1. หลวงพ่อเสวก ปัญญาทีโป เมตตาเป็นต้นบุญ เป็นเงิน 3,500 บาท
 2. คุณวิชุดา เทพบัญชาพร ร่วมบุญ 5,000 บาท
 3. คุณจรัญญา ห้อยพวงเพชร และครอบครัว ร่วมบุญ 1,000 บาท
 4. เจ้ปุ้ย (สมศรี) + เจ้เจ็ง (บุญมี) พิชัยบัณฑิตกุล ร่วมบุญ 1,000 บาท
 5. ดร.วราทัศน์ + คุณปัทมา วงศ์สุรไกร และครอบครัว • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 6. คุณป้อม (นาถฤดี) + คุณธนภร + คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ + คุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์ + คุณพ่อทวี + คุณภัทธิรา ช่างพินิจ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 7. คุณแตน (ถนอมจิตร) และเพื่อน ๆ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 8. คุณพรทิพย์ วิรุฬห์กิจโกศล และครอบครัว และเพื่อน ๆ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 9. คุณภรนภัสสร์ ศรีสุวณิชกุล และครอบครัว และลูกค้า • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 10. คุณกิตติเมศร์ ถิระภิรมย์ไชย และกลุ่มเพื่อนอัยการ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 11. คุณสงวน + คุณชลิดา โรจนมังคลาภรณ์ • ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1 ห้อง รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
 12. คุณแม่มยุรี แซ่เตียวเปียน และคุณอารยา ไพศาลอารยกุล ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 2,000 บาท
 13. คุณพ่อ สมควร ลูกรุ่งอรุน ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1,500 บาท ( ช)
 14. คุณ อรวรรณ สุตตเสรีและ Amanda Er พร้อมทั้งครอบครัว ร่วมบุญสร้างห้องน้ำ 1,000 บาท(ว)
 15. คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี 500บาท (ว)
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ -


โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ