เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
รายนามเจ้าภาพสร้างถนน
 1. คุณฐิติรัตน์ วังยางคุณานุกรณ์ 300 บาท
 2. คุณ ณัฐรดา สุนพิชัย 300 บาท
 3. Hertz January 100 บาท
 4. Nangkwuck Thatree 300 บาท
 5. คุณศุภลักษณ์ สุกเขียว 100 บาท
 6. คุณ อาคม ทิพย์ธารา 100 บาท
 7. พระจักรชัย (หลวงตาอุ้ม) วัดจันทาราม (ท่าซุง) 920 บาท
 8. คุณจำเริญ เชียรวิชัย 100 บาท
 9. คุณวลัยพร เชียรวิชัย 100 บาท
 10. พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย 100 บาท
 11. คุณกฤตพร เชียรวิชัย 100 บาท
 12. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย 100 บาท
 13. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก 300 บาท
 14. คุณทองพุล กุใด 1200 บาท
 15. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา 2000 บาท
 16. คุณภัสพร ทรงวุฒิศีล 200 บาท
 17. นายภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว 100 บาท
 18. คุณศุภลักษณ์ สุกเขียว 100 บาท
 19. นางกันทิมา บุญทวีกุล 1,000 บาท
 20. คุณมณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม 100 บาท
 21. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 300 บาท
 22. คณะศิษย์ อาจารย์เเมว ทำบุญถนน350 บาท
 23. อาจารย์เเมว เเละคณะศิษย์ 500 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ -


โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ