ถวายระฆังและฆ้อง

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ถวายระฆัง และฆ้อง ให้วัดที่ขาดแคลน

การสร้างระฆังถวายวัดเป็นยอดมหากุศล

การสร้างระฆัง ซึ่งเป็นถาวรวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้ในการประการพระศาสนา 

นั้นเป็นยอดมหากุศลอย่างหนึ่งที่จะส่งผลให้บุคคลผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง 

มีคนนับหน้าถือตา  นำส่งทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและชาติต่อๆไปด้วย

เป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา  เป็นผุ้ประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

เจริญด้วยทรัพย์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ให้เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญาณในการทำวัตร

สวดมนต์เล่าเรียนพระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ  

รวมถึงการแจ้งเตือนภัยฯ ก็ถือว่า  เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ 

ผู้สร้างระฆังจึงจะได้รับอานิสงส์อันเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ตามที่ได้ กล่าวไปแล้วข้างต้น

                             อานิสงส์ถวายระฆัง

เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย

เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย ละความตระหนี่

ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม

เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา

มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ขจรไปทั่วดุจเสียงกังวานของระฆัง

เป็นผู้มีวาจาน่าเกรงขาม กังวาน น่าเชื่อถือ น่าเคารพ การเจรจาเป็นเลิศ

     

                ระฆังมี 2 แบบ คือ

                1. ระฆังทองเหลือ

                2. ระฆังเนื้อลงหิน (สัมริด=ดีบุกผสมทองแดง)

         


                                  ตัวอย่าง ระฆังทองเหลือ

ถวายระฆังและฆ้อง                                             ตัวอย่าง ระฆังลงหิน

ถวายระฆังและฆ้อง

ขนาดกำ

เส้นผ่าศูนย์กลาง

โดยประมาณ

สูง(ซม.)

โดยประมาณ

น้ำหนัก(กก)

โดยประมาณ

3

9  นิ้ว

46
10
3.5
10 นิ้ว50
13
4
12 นิ้ว60
25
4.5
13 นิ้ว66
30
5
15 นิ้ว70
35
5.5
16 นิ้ว80
45
6
18 นิ้ว90
60
6.5
19 นิ้ว100
86
7
21 นิ้ว110

100

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ระฆังเเละฆัอง

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 3 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 3 กำ 10,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 3.5 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 3.5 กำ 12,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 4 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 4 กำ 15,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 4.5 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 4.5 กำ 17,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 5 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 5 กำ 19,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 5.5 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 5.5 กำ 20,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 6 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 6 กำ 28,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 6.5 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 6.5 กำ 34,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 7 กำ ระฆัง เนื้อทองเหลือง ขนาด 7 กำ 44,000.00 ใบ
ฆ้องทองเหลือง 1. 20 เมตร ฆ้องทองเหลือง 1. 20 เมตร 8,200.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 3 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 3 กำ 17,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 3.5 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 3.5 กำ 18,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 4 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 4 กำ 22,500.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 4.5 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 4.5 กำ 25,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 5 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 5 กำ 35,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 5.5 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 5.5 กำ 42,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 6 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 6 กำ 49,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 6.5 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 6.5 กำ 52,000.00 ใบ
ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 7 กำ ระฆัง เนื้อลงหิน ขนาด 7 กำ 62,000.00 ใบ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายระฆังและฆ้อง

ถวายระฆังและฆ้อง

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ