ขออนุโมทนากับเจ้าถวายพระเเก้ววัดดอนเเย้ จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายพระเเก้ววัดดอนเเย้ จ.สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวายพระเเก้วมรกต 

ให้กับ

วัดดอนแย้ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี


รายนามเจ้าภาพ

ผศ.อร่าม​ แสงสว่างโชติ 

นางสุรีย์แสงสว่างโชติ​

นายภาสกร​ นางณัฐฐา​ 

ด.ช.ภูมิรพี​ ด.ญ.ภัทราพร​ แสงสว่างโชติ

นาย สราวุธ​ ด.ช.สินธุ์นภภูมิ แสงสว่างโชติ 

น.ส.พรพรรณ สุขุมพินิจนายสุทธิวัชร์

 ด.ช.กฤติเดช​ แสงสว่างโชติ​ 

นางอิงค์สุชา ชัยวีระพัฒนา

นาง สกาวเดือน นายญาณภัทร์ด.ช ปัญจพล

 น.ส. อินทุอร วงษ์ดี


ถวายในวันที่ 18 สิงหาคม 2562


ติดต่อสร้างพระประธานถวายวัด

ชมรมวัชรธาตุ

0983242429


#สร้างพระประธานถวายพระพุทธรูป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับเจ้าถวายพระเเก้ววัดดอนเเย้ จ.สุพรรณบุรี

ขออนุโมทนากับเจ้าถวายพระเเก้ววัดดอนเเย้ จ.สุพรรณบุรี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ