ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดวัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท


พระสิวลีเถระ ท่านเป็นสาวกเอตทัคคะ ด้านลาภ สักการะ

การสร้างพระสิวลีหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ

ผู้นั้นย่อมได้อานิสงค์ แห่งร่ำรวย มีโชคลาภ

...................................................................................

โครงการถวายพระสิวลีร่วมศรัทธา องค์ ที่ 1

ถวาย วัดวัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้  จ.ลำพูน

พระสิวลีเนื้อไฟเบอร์ สูง1.80 เมตร

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

(มีจำนวน 250 กอง)

 

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

 

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

 

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

 

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

 

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

 

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

 

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

 

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2

 

เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปสร้าง

องค์พระสิวลี

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ

 

ได้ตามนี้

พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5

ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทร. 098-3242429

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: wat.2556 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

 1. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 2. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 3. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 4. คุณป้อม (นาถฤดี) - คุณธนภร - คุณณัฐธิดา พรดำรงกิจ และคุณทฤษฏี เวชสงเคราะห์
 5. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 6. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 7. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 8. คุณม่าม่า ไตรลักษณ์
 9. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 10. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 11. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 12. คุณรุ่งทิพย์ ผาสุขเสถียร
 13. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 14. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 15. คุณนฤดี กฤตตินันท์
 16. นายอุดม ถิรตันติ
 17. ไม่ประสงค์ออกนาม
 18. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว
 19. นาย ประสิทธิ์ อุ่นเวียง
 20. นาง สังวาด อุ่นเวียง
 21. นาย จิรเมธศ์ อุ่นเวียงศ์
 22. นาง นัททนัน อุ่นเวียงศ์
 23. ด.ญ.รวิสรา อุ่นเวียงศ์
 24. ด.ช.ก้องภพศ์ อุ่นเวียงศ์
 25. Warunee Wattana
 26. Warunee Wattana
 27. นางสาวกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 28. ฤทธิรณ ศรีภักดี
 29. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น
 30. นายอาคม ทิพย์ธารา
 31. คุณอุทิศ พรดำรงกิจ
 32. น.ส.นวลจันทร์ แสนทวีสุขพร้อมครอบครัวและนาย สถาพร ศิลปปรีชาพร้อมครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณบรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร ด.ช.สิรภพ แสนทวีสุข ด.ญ.ยิปโซ แสนทวีสุข
 33. คุณ ลักขณา จุฑาพฤทธิ์
 34. คุณ ลักขณา จุฑาพฤทธิ์
 35. คุณ ลักขณา จุฑาพฤทธิ์
 36. คุณ กรพัฒน์ รักกตัญญู
 37. คุณ กรพัฒน์ รักกตัญญู
 38. คุณ กรพัฒน์ รักกตัญญู
 39. คุณ เนตร ลุลิตานนท์และครอบครัว
 40. คุณ เนตร ลุลิตานนท์และครอบครัว
 41. คุณ เนตร ลุลิตานนท์และครอบครัว
 42. คุณ เนตร ลุลิตานนท์และครอบครัว
 43. รัตนาภา โตประเสริฐยิ่ง
 44. นวพล วชิรวงศ์สกุล
 45. รณิดา คงพนัส
 46. ภคินท์ กตัญญู
 47. นายเดชา ภูทัดดวง
 48. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 49. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 50. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว
 51. หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 52. หนึ่งธิพรรณ พรหมบุตร
 53. ธีระเดช ทองน้อย
 54. ธีระเดช ทองน้อย
 55. นาย นรินทร์ธรณ์ จำปาศักดิ์ น.ส.ภัสพร ทรงวุฒิศีล
 56. นาย นรินทร์ธรณ์ จำปาศักดิ์ น.ส.ภัสพร ทรงวุฒิศีล
 57. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 58. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 59. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 60. คุณทองใบ วงษ์คำเหลา
 61. คุณกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์
 62. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 63. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 64. นาย เทอดศักดิ์ กำลังงาม นางสาว อรณี ผาจันทร์ ดญ ปวริศา กำลังงาม อุทิศบุญกุศลให้แด่ตัวของข้าพเจ้าเทวดาประจำตัว บิดามารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 65. คุณสุภาพร ผาสุขเสถียร
 66. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 67. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 68. คุณเสรีชัย+คุณวรรณี ผาสุขเสถียร
 69. ชนะโชติ บัวสำลี
 70. พนิดา บัวสำลี
 71. เจนจิรา บัวสำลี
 72. ณ้ฐวุฒิ บัวสำลี
 73. กนกวรรณ ภู่ศรี
 74. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 75. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 76. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 77. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 78. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 79. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 80. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 81. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 82. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 83. นส.เสาวลักษณ์ พรหมเล็ก
 84. นายเฉลิมพล โอวรางค์ อุทิศให้แก่ตัวของข้าพเจ้า เทวดาประจำตัว บิดา มารดา ญาติพี่น้อง ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ และเจ้ากรรมนายเวร
 85. น.ส.พนิตพิมพ์ กุลวิวัฒน์
 86. นายชยุต นิลวัฒน์
 87. ด.ญ.เพชรปวีณ์ กุลวิวัฒน์
 88. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 89. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 90. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 91. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 92. คุณกันต์พงษ์ ปรีดารัชตะคีรี เเละครอบครัว
 93. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
 94. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
 95. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
 96. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
 97. คุณธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
 98. วัชรี(อ๋อย) วัชรี-สาคร ชูจันทร์
 99. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 100. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 101. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 102. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 103. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 104. คุณปรัชญา ธารานภาไพศาล
 105. ภาวิณี ชัยสถาพร
 106. สุวรรณา ชัยสถาพร
 107. สุภาพร แซ่เบ๊
 108. ณฐอร ชัยสถาพร
 109. พรพิมล ทับแก้ว
 110. นางสุพร องคพิพัฒน์
 111. นางสุพร องคพิพัฒน์
 112. นางสุพร องคพิพัฒน์
 113. นางสุพร องคพิพัฒน์
 114. นางสุพร องคพิพัฒน์
 115. นางสุพร องคพิพัฒน์
 116. นางสุพร องคพิพัฒน์
 117. นางสุพร องคพิพัฒน์
 118. นางสุพร องคพิพัฒน์
 119. นางสุพร องคพิพัฒน์
 120. นายธนพล องคพิพัฒน์
 121. นายธนพล องคพิพัฒน์
 122. นายธนพล องคพิพัฒน์
 123. นายธนพล องคพิพัฒน์
 124. นายธนพล องคพิพัฒน์
 125. นางรักสกุล องคพิพัฒน์
 126. นางรักสกุล องคพิพัฒน์
 127. นางรักสกุล องคพิพัฒน์
 128. นายปวริศ องคพิพัฒน์
 129. ด.ช. ศราวิน องคพิพัฒน์
 130. คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์
 131. คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์
 132. คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์
 133. คุณธัญญชล วาสนาดำรงค์
 134. อนิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 135. ลูกนางสาวปานภัสส์ แทนหาพร้อมครอบครัว
 136. นายเฉลิมพล โอวรางค์ นางสาวณภาส์ณัฐ รักษาชาติ
 137. นายอรรถพล เพชรสะแก นางสาวกิ่งกาญจน์ จูอ๊อด
 138. กัญฑิมาศ สิทธิกูล
 139. ฐปนัญ ศรีนวล
 140. คุณวรนุช พานทอง เเละครอบครัว
 141. คุณพรหมพร พิมสอน
 142. ลูกนางสาวปานภัสส์ แทนหาพร้อมครอบครัว
 143. คุณ Mui MuiMui
 144. คุณ Shine
 145. นายอุทัย เชี่ยนมั่น
 146. น.สอัณชาพัชญ์ ธนทองนพหัสต์
 147. ภัทร ศักดิ์เพชร
 148. คุณพรหมพร พิมสอน
 149. Weerakiat Wattanasuksopol
 150. น.ส.ปิยมาศ สังข์ทอง
 151. Suteera Chapradith
 152. Suteera Chapradith
 153. Suteera Chapradith
 154. พรรษ บุญครองสุข
 155. ปียวรรณ คิโยโนะ
 156. คุณรัตนา กุลากุล
 157. ขออุทิศให้พ่อนิยม ดีลิ่น
 158. คุณทศพล บุญเสวก บิดา มารดา ญาติ และครอบครัว
 159. อมรรัตน์ มงคล
 160. อมรรัตน์ มงคล
 161. นาย ธนรัฐ เสือสุวรรณ์
 162. คุณนัธวุฒ ดีพรม
 163. คุณมาลินา บริบูรณ์
 164. น.ส.ทัศนีย์ สุขทัต
 165. คุณอัญชิษฐา เชียรวิชัย
 166. คุณจำเริญ เชียรวิชัย
 167. คุณวลัยพร เชียรวิชัย
 168. พ.ท. กิตติ เชียรวิชัย
 169. คุณกฤตพร เชียรวิชัย
 170. นายฉงหมิง หลิว
 171. นางวารุณี​ หลิว
 172. นายนฤพล​ หลิว
 173. นายบุญตา​ วัฒนศิริเวชและครอบครัว​
 174. Wirattida Snoopy
 175. ธนดล เบญญาสิริสถาพร
 176. ธนดล เบญญาสิริสถาพร
 177. ธนดล เบญญาสิริสถาพร
 178. ณัฏฐาทิชา สุวรรณรอด
 179. นายนิเวศ นางเดือนเพ็ญ ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์
 180. นายนิเวศ นางเดือนเพ็ญ ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์
 181. นายนิเวศ นางเดือนเพ็ญ ผศ.นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์
 182. นายเจมส์ ดิวอิ้ง
 183. นส.สุวภัทร แสงฮวด
 184. เรวัตร ธนสินชัย
 185. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 186. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 187. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 188. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 189. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 190. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 191. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 192. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 193. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 194. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 195. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 196. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 197. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 198. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 199. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 200. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 201. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 202. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 203. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 204. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 205. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 206. กิตฎกานต์-อิสรากานต์-ภัสร์ปณัฐ-สุวิจักขณ์ แพเศวตไพศาล
 207. นาย จิรชัย ชื่นใจหวัง
 208. ดนิตา ทีเจริญ จวง
 209. ชมพูเนกข์ ทีเจริญ บี
 210. สุรพันธ์ เศารยะเสน
 211. อัญชนา เศารยะเสน
 212. พ.ท.ต. คมสัน ครูจิตตมาส ศรีสุเทพ
 213. พ.ท.ต. คมสัน ครูจิตตมาส ศรีสุเทพ
 214. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 215. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 216. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 217. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 218. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 219. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 220. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 221. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 222. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 223. คุณภัทร์ธีรา วรุตมะ คุณชุติกาญจน์ เวชกุล
 224. สุมนา หอมเกษร
 225. พชรพล อุดมเสียง
 226. ธัชยดล อุดมเสียง
 227. พชรพล อุดมเสียง
 228. สนทนา ทองมนต์
 229. Tang Za Za
 230. ทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย และครอบครัว
 231. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 232. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 233. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 234. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 235. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 236. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 237. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 238. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 239. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 240. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 241. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 242. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 243. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 244. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 245. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 246. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 247. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 248. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 249. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 250. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 251. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 252. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 253. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 254. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 255. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 256. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 257. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 258. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 259. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 260. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 261. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 262. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 263. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 264. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 265. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 266. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 267. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 268. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 269. คุณสัญชัย สไพพงศ์
 270. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์
 271. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์
 272. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์
 273. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์
 274. คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. [ถวายนอกรอบวันที่ 2018-05-23]
  -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -
 77. -
 78. -
 79. -
 80. -
 81. -
 82. -
 83. -
 84. -
 85. -
 86. -
 87. -
 88. -
 89. -
 90. -
 91. -
 92. -
 93. -
 94. -
 95. -
 96. -
 97. -
 98. -
 99. -
 100. -
 101. -
 102. -
 103. -
 104. -
 105. -
 106. -
 107. -
 108. -
 109. -
 110. -
 111. -
 112. -
 113. -
 114. -
 115. -
 116. -
 117. -
 118. -
 119. -
 120. -
 121. -
 122. -
 123. -
 124. -
 125. -
 126. -
 127. -
 128. -
 129. -
 130. -
 131. -
 132. -
 133. -
 134. -
 135. -
 136. -
 137. -
 138. -
 139. -
 140. -
 141. -
 142. -
 143. -
 144. -
 145. -
 146. -
 147. -
 148. -
 149. -
 150. -
 151. -
 152. -
 153. -
 154. -
 155. -
 156. -
 157. -
 158. -
 159. -
 160. -
 161. -
 162. -
 163. -
 164. -
 165. -
 166. -
 167. -
 168. -
 169. -
 170. -
 171. -
 172. -
 173. -
 174. -
 175. -
 176. -
 177. -
 178. -
 179. -
 180. -
 181. -
 182. -
 183. -
 184. -
 185. -
 186. -
 187. -
 188. -
 189. -
 190. -
 191. -
 192. -
 193. -
 194. -
 195. -
 196. -
 197. -
 198. -
 199. -
 200. -
 201. -
 202. -
 203. -
 204. -
 205. -
 206. -
 207. -
 208. -
 209. -
 210. -
 211. -
 212. -
 213. -
 214. -
 215. -
 216. -
 217. -
 218. -
 219. -
 220. -
 221. -
 222. -
 223. -
 224. -
 225. -
 226. -
 227. -
 228. -
 229. -
 230. -
 231. -
 232. -
 233. -
 234. -
 235. -
 236. -
 237. -
 238. -
 239. -
 240. -
 241. -
 242. -
 243. -
 244. -
 245. -
 246. -
 247. -
 248. -
 249. -
 250. -
 251. -
 252. -
 253. -
 254. -
 255. -
 256. -
 257. -
 258. -
 259. -
 260. -
 261. -
 262. -
 263. -
 264. -
 265. -
 266. -
 267. -
 268. -
 269. -
 270. -
 271. -
 272. -
 273. -
 274. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

ถวายพระสิวลีร่วมศรัทธาองค์ ที่1ถวาย วัดพระธาตุแท่นคำ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกองบุญละ 100 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ