เจ้าภาพ ถวายพระประธาน ในรอบ วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ถวายพระประธาน  วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

1. พระแก้ว มรกต ฤดูฝน   เจ้าภาพ   คุณ วรวรรณ  จีวรตานนท์  มัดจำ5,000บาท  ถวาย  ชำระอีก  14,500 บาท     วัดดงครั่งใหญ่  ต ดงครั่งใหญ่ อ เกษตรวิสัย จ ร้อยเอ็ด  รอรายชื่อจารึกหลัง    ladywanone


เจ้าภาพ ถวายพระประธาน ในรอบ  วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  คุณสุชิน-คุณจิดาภา-วรทรัพย์ สุขประดิษฐ์

 คุณวารุณี ศิริสัตยะวงศ์ 

 

2.พระพุทธชินราช ปิดทอง  40 นิ้ว = ชำระครบ

วัดควนฝาละมี ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120 

เจ้าภาพ ถวายพระประธาน ในรอบ  วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

  ชำระครบ ตู้พระธาตุ 1ตู้

3.ศาลาปฏิบัติธรรม วัดบ้านโนนรัง หมู่ที่3 ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

พระพุทธชินราช  ปิดทอง  30 นิ้ว  มัดจำ 5000บาท ชำระ 17,000 บาท

1.ทันตแพทย์สุรพล  ม่วงสกุล

2.นางบุญมี  ม่วงสกุล

และครอบครัว

4. วัดอาคเนย์ ต ทุ่งชมพู อ ภูเวียง ขอนแก่น 089 9434503พระพุทธชินราช  ปิดทอง  30 นิ้ว มัดจำ 5000บาท17,000 บาท

1.นายเชน  ม่วงสกุล และครอบครัว

5.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา plammy  ชำระครบ

คุณ ชลิดา  สวัสดิพัฒน์  /คุณแม่สำราญ เงาภู่ทอง

 คุณ นวพรรษ โพธิเสถียร 

 คุณ นวรัตน์-ทองสุข สวัสดีเตชาภัทร์ 

 บริษัทเอสเอสทีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด คุณประสิทธิ์  การุญ คุณพัชนี สองศรี พร้อมครอบครัวและบริวาร  

คุณ  ธันยวีร์  ศรีบุรินทร์  

 คุณ นิธิโรจน์  โชติมั่นคงสิน 

 คุณ อัศวิน ปานทองและ คุณ อนงค์ นาคแก้ว 

คุณ จตุพร  จงประเสริฐ  

 ในนาม Staff Rooftop Bar HRB 

 คุณ พิสิษฐ์  คณาจันทร์ พร้อมครอบครัว

 คุณแม่สำรวล พยุงแก้ว คุณรุ่งอรุณ พยุงแก้ว และครอบครัว 

คุณแม่คาร  ขุมทรัพย์

คุณพ่อหมอน ธุระพันธ์

คุณแม่พุดซ้อน ธุระพันธ์

นาย ปรีดา ธุระพันธ์

นายอัครเดช ธุระพันธ์

 คุณ นพรัตน์  โตดประโคน

คุณ วัฒนชัย  แซงชัยภูมิ 

 พระฉลองวันชัย ฉันทะโก 

 คุณ พรสวรรค์  ขุมทรัพย์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - เจ้าภาพ ถวายพระประธาน ในรอบ วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เจ้าภาพ ถวายพระประธาน ในรอบ  วันอาทิตย์ที่23 กุมภาพันธ์ 2563 สถานที่ถวาย ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์) อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์) ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ