ถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างถวายโดย นายธนากฤต วงศ์พุฒิเดช นางสาวปารดา ภัทรจิรันตน์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดช

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างถวายโดย นายธนากฤต  วงศ์พุฒิเดช นางสาวปารดา  ภัทรจิรันตน์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดช


ถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างถวายโดย นายธนากฤต  วงศ์พุฒิเดช นางสาวปารดา  ภัทรจิรันตน์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดชขออนุโมทนาสาธุ

กัยเจ้าภาพถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ

วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

สร้างถวายโดย

นายธนากฤต  วงศ์พุฒิเดช

นางสาวปารดา  ภัทรจิรันตน์

นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดช


ถวายวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๖๒


ติดต่อสร้างพระประธาน

ชมรมวัชรธาตุ

098-3242429

#ถวายพระประธานสร้างพระพุทธรูป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างถวายโดย นายธนากฤต วงศ์พุฒิเดช นางสาวปารดา ภัทรจิรันตน์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดช

ถวายพระประธานหน้าตัก 60 นิ้ว กับ วัดทุ่งนาตาปิ่น ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สร้างถวายโดย นายธนากฤต  วงศ์พุฒิเดช นางสาวปารดา  ภัทรจิรันตน์ นางสาวสุพิชฌาย์ วงศ์พุฒิเดช

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ