ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

100.วัด วังกระเบียน ต วังจั่น อ โคกสำโรง จ ลพบุรี

Nook Nick
102.วัด วังจั่น ต วังจั่น อ โคกสำโรง จ ลพบุรี

คุณโกศล คุณพรทิพย์ ธรรมปรีชา  และครอบครัว 

103.วัด ศิริมงคล ต ถลุงเหล็ก อ โคกสำโรง จ ลพบุรี

คุณกาญจนา ฤกษ์รุจิโรภาส

104.วัด ราชวันทนาราม ต ถลุงเหล็ก อ โคกสำโรง จ ลพบุรี

105.วัด หนองบัวหิ่ง ต ถลุงเหล็ก อ โคกสำโรง จ ลพบุรี

 ด.ช. พิรัชชัย จัตุชัย

106.วัด สิงห์ทอง ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุร

 นส. ภัสสร ลีลาดีมีโชค และครอบครัว

107.วัด ทองแท่ง ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี

108.วัด หนองแก้ว ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี

109.วัด มะปรางหวาน ต บางขันหมาก อ เมือง จ ลพบุรี

คณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​

110.วัด ศรีสุทธาวาส ต พรมสตร์ อ เมือง จ ลพบุรี

คณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​

111วัดดอนแก้ว  ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

คณะจัดทำหนังสือสวดมนต์สำหรับนักเรียน​

112.วัดหนองกระธาตุ ต.โคดสะอาด อ.หนองเเซง จ.สระบุรี

113.วัดคูขาดเหนือ ตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

114.วัดบ้านก่อ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

115. วัดหนองกระธาตุ ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ