ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มอบให้วัด

บุษบกไม้พร้อมเจดีย์  ความสูง 1 เมตร ราคา 16,500 บาท

สนใจติต่อสอบถาม สำนักงานพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

หรือส่งข้อมูลรายชื่อเจ้าภาพ

(โทร098-3242429   หรือ อีเมล์   watcharathath2556@gmail.com

โทรสาร 02 - 4827455)

 

 

                                           อานิสงส์การถวายบุษบก

๑. เมื่อตายไปจากความเป็นมนุษย์ จะไปบังเกิดเป็นเทพเทวาหรือพรหม จะมีรัศมีกายสว่างไสว

๒. หากไปอุบัติเป็นเทพเทวา จะมีวิมานแก้วเจ็ดประการ เก้าประการ ด้วยอานิสงส์จากการถวายตู้ประดิษฐานที่เป็นแก้ว

๓. หากไปอุบัติเป็นเทพเทวา จะมีบริวารมากมาย ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระอรหันตธาตุ ที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔. หากไปอุบัติเป็นพรหม เนื่องจากพรหมจะวัดบารมีความสว่างไสวของรัศมีกาย ด้วยอานิสงส์จากการถวายนี้ จะทำให้มีรัศมีกายสว่างไสวกว่าพรหมองค์อื่น ๆ

๕. จะมีอาสนะรองรับเป็นแก้วเก้าประการ ด้วยอานิสงส์จากการถวายพานรองรับพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ

๖. เมื่ออุบัติเป็นมนุษย์ จะพบพระพุทธศาสนาทุก ๆ ชาติไป ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ

๗. เมื่ออุบัติเป็นมนุษย์ จะมีลักษณะรูปร่างหน้าตางดงาม

๘. เป็นผู้มีปัญญาดี เข้าถึงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายฉับพลัน และเข้าถึงพระนิพพานได้โดยง่าย

๙. เป็นผู้มีทรัพย์มาก มีชื่อเสียง และมีอายุยืนยาวตามอายุขัยหากอุบัติเป็นมนุษย์ ด้วยอานิสงส์จากการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

๑๐. ผลบุญแห่งการถวายพระบรมฯ และพระอรหันตธาตุ หากมีบุคคลใดเข้าไปนมัสการทุก ๆ ครั้งบูคคลผู้ที่ถวายนั้นก็จักได้บุญสะสมเพิ่มขึ้น เหมือนเราได้ทำทานแก่บุคคลอื่นด้วย

ขอโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านด้วยครับ

                                                    กฤษณะ ไตรลักษณ์ รายชื่อวัดขอรับบุษบก

1.

2.วัดป่าเรไร ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

3.วัดธรรมประเสริฐ    ต.แม่เปิ่น  อ.แม่เปิ่น  จ.นครสวรรค์

4.

5.

6.

ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ


 

 

 

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

  1. เจ้าภาพถวาย คณะที่ 1 มี1. นาง จันทร์วิไล คชวัฒน์ 2. นาง สุจาริณี สินไชย 3.นาง สุภาณี คชวัฒน์ 4. นาง สุวลี คชวัฒน์ 5. ดญ. มนัสสร วรรณวานิช เจ้าภาพคณะ 2. นาง ทองแบ้ง สมพร 2. นาย ทองเพ็ชร วรนาม 3. นาง วิวัณย์ตรา ปิ่นจันทร์
  1. เจ้าภาพถวาย คณะที่ 1 มี1. นาง จันทร์วิไล คชวัฒน์ 2. นาง สุจาริณี สินไชย 3.นาง สุภาณี คชวัฒน์ 4. นาง สุวลี คชวัฒน์ 5. ดญ. มนัสสร วรรณวานิช
    เจ้าภาพคณะ 2. นาง ทองแบ้ง สมพร 2. นาย ทองเพ็ชร วรนาม 3. นาง วิวัณย์ตรา ปิ่นจันทร์ 4. พ.จ.อ. กรณวรรธน์ วรนาม 5. น.ส.ชุศิร์รัมภา เกษสมเกียรติ 6. น.ส. ลลิตา เกษสมเกียรติ

  1. พันเอกพักรบ คัฒทะจันทร์
  1. -

--

--

--

--

--

บุศบกงานประดับกระจก พร้อมเจดีย์อคิลิกใส

ภาพรายละเอียดราคา (บาท)หน่วย
บุศบกงานประดับกระจก สูง 1 เมตร พร้อมเจดีย์อคิลิกใส บุศบกงานประดับกระจก สูง 1 เมตร พร้อมเจดีย์อคิลิกใส 16,500.00 หลัง

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ถวายบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ