ขอเรียนเชิญ ร่วมบุญ เจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ เทพื้นโบสถ์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเรียนเชิญ ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์

ขอเรียนเชิญ ร่วมบุญ เป็นเจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ "สมเด็จองค์พระปฐม"
ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน วัชรธาตุอุทยานธรรม
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา

การสร้างโบสถ์นั้นต้องอาศัยความศรัทธาจากสาธุชนเป็นจำนวนมาก

จึงใคร่ขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ได้มาร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างโบสถ ถวายไว้ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตนเองแลครอบครัว
ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป

สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา ท่านที่สนใจร่วมทำบุญ สามารถโอนเงินร่วมทำบุญตามหมายเลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 098-324-2429,089-996-5426
Line ID: 0983242429 ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่
Line ID: 0899965426 กฤษณะ ไตรลักษณ์

เจ้าภาพสร้างเสาโบสถ์ จำนวน 8 ต้น เสาสูง 6 เมตร
เจ้าภาพ15,000 บาท แบ่งเป็น 15 กอง
กองละ 1,000 บาท 1 กอง จารึก 1 รายชื่อ

อานิสงส์ของการทำบุญสร้างโบสถ์โบสถ์มีความสำคัญ และจำเป็นสำหรับ ๒ งานใหญ่ของสงฆ์ คือ๑. เป็นที่ทำสังฆกรรมหรือพิธีของสงฆ์ หรือพูดย่อๆ คือโบสถ์เป็นเหมือนจำลองเอาอายตนนิพพานมาไว้บนพื้นมนุษย์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมกัน ด้วยความรู้สึกเหมือนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นพระภิกษุทุกรูปต่างต้องชำระศีลของตนให้บริสุทธิ์ก่อนเข้าโบสถ์ เพื่อทำสังฆกรรม เพราะฉะนั้นผู้สร้างโบสถ์จึงได้รับบุญงบแรกนี้ นับเป็นบุญใหญ่ทีเดียว๒. โบสถ์ใช้เป็นที่สำหรับบวชพระ ในพระวินัย กำหนดว่าพระต้องบวชในโบสถ์ บวชนอกโบสถ์ไม่ได้ เพราะฉะนั้นโบสถ์จึงเหมือนกับเป็นที่ยกระดับจิตใจของคน คือยกระดับจากคนธรรมดาให้เป็นพระ ซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัย ผู้สร้างโบสถ์ถวายไว้ในพระศาสนา จึงได้บุญนี้อีกงบหนึ่งบุญ ๒ งบนี้มีอานิสงส์ว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติจะมีบุญติดตัวไป ว่าจะทำความดีเมื่อไหร่ หรือจะกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสหมดกิเลสเมื่อไหร่ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าคนอื่น

รายนาม ผู้ร่วมบุญ สร้างโบสถ์

1. คุณ บุรินทร์ และคณะ   6,719 บาท

รายนามผู้ร่วมสร้างเสาโบสถ์

1.คุณ  กิรณาพัชญ์  บุญธนอัครพัฒน์  100 บาท

2.คุณ ชาญเกียรติ- คุณ สุพิน -คุณ ดวงหทัย ยังกอบศลิป์  1,000 บาท

3.คุณอารีรัตน์-อนุกูลวรรธกะและครอบ   1,000 บาท

4.เรวัตร-ธนสินชัย   1,000 บาท

5.คุณ.สุวินันท์ ศรีสิทธิประภา   1,000 บาท

เสาโบสถ์ ต้นที่  2 ต้นละ 15,000 บาท

คุณ. ธนเดช เฉลิมลาภวรบรูณ์  

นาง จารุวรรณ เฉลิมลาภวรบรูณ์  

นส.กนกพร เฉลิมลาภวรบรูณ์  

นส. วลัยพร เฉลิมลาภวรบรูณ์

     ปิดกองบุญ 


เสาโบสถ์ ต้นที่  3 ต้นละ   15,000 บาท

1.นพ.อาคเนย์ วงษ์สวัสดิ์   10,000 บาท

2.นพ. รณฤทธิ์ สิงห์ปรุ 4,000

3.นพ. เกรียติคูน จันปุ่ม 1,000

    ปิดกองบุญ


เสาโบสถ์ ต้นที่  4  ต้นละ   15,000 บาท

1.นาย เอเซีย วงษ์สวัสดิ์ 1,000

2.นาย พลพจน์ นิลสงเคราะห์ 1,000

3.นางสาว นันวรามนท์ 100

4.นส. วไลพร วรนาวิน 1000

5.นาย ศักดิ์พัฒ 500

6.นาย ธีรยุทธ สัจจานรักษ์วงศ์ 1,000

7.นาย ไพฑูรย์ หอมดวงจันทร์  1,000

8. นาย บรรพต ดอนอ้อย 1,000

9.นายอำพล ตัณฑิกุล      1,000

10.นาย เกรียงไกร 1,000

11.มล.นรากร 1,000

12คุณ ณัฐรดา สุนพิชัย 1000


เสาโบสถ์ ต้นที่  5  ต้นละ   15,000 บาท

1 นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์

2 นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน

3 ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์

4 ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์

5 ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์

    ปิดกองบุญ ต้นที่ 5

เสาโบสถ์ ต้นที่  6  ต้นละ   15,000 บาท

1.ลภัสรดา - เปมิกา  ยืนยาว  1,000 บาท
เจ้าภาพปูนเทพื้น

ปูนเทพื้นคิวละ 2,000 บาท ใช้ทั้งหมด 100 คิว

 รายชื่อดังนี้

  1.นายชูเกียรติ ธนสารบริสุทธิ์   นางสาวมานี อนันต์ไพศาลสิน  ดช.วศิน ธนสารบริสุทธิ์  ดญ.อริสา ธนสารบริสุทธิ์   ดญ.ลียา ธนสารบริสุทธิ์       เจ้าภาพ  ปูนเทพื้น   1  คิว      2,000 บาท 

 2. นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น และครอบครัว 100 บาท

 
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเรียนเชิญ ร่วมบุญ เจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์ เทพื้นโบสถ์

ขอเรียนเชิญ ร่วมบุญ เจ้าภาพ ร่วมสร้างเสาโบสถ์  เทพื้นโบสถ์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ