ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)


ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ
ผอบอคีลิค ทรงบาตร
เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)

ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

เนื่องจาก โครงการที่1 นั้นได้ ผอบทั้งหมด 70 ลูก ทางชมรมได้บรรจุพระธาตุ

ครูบาอาจารย์ เเล้ว เเเต่ก็ยังคงไม่พอกับ พระธาตุครูบาอาจารย์จำนวนมาก

----------------------------

เนื่องด้วยการจัดแสดง พระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์

ในพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนั้น จำเป็นที่ต้องใช้ภาชนะที่มิดชิด

และค่อนข้างคงทนเพื่อถนอมพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ไม่ให้เกิดความเสียหาย

และจำเป็นต้องเป็นภาชนะที่สามารถเห็นพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ได้ง่าย ชมรมวัชรธาตุ

จึงขอประกาศบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อใส่พระธาตุ อัฐิ

เกศาและอังคารของพ่อแม่ครูอาจารย์ (ชมรมต่อการเป็นจำนวนมาก)
สามารถเป็นเจ้าภาพได้ 
โดยผอบ 1 ราคา 150 บาท 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดและจองเป็นเจ้าภาพ
ได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้
โอนปัจจัยมาทางบัญชีนี้

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายาประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 4026240624

2. ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้ โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 6141085279

3.ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 991-2042992

4. ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัส ศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 9380145384

5.ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 883-0-16178-0

6.ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี ปราโมทย์ หงส์ทอง

สาขาวัดเทียนดัด ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 297-2-02658-2


เมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วกรุณาแจ้งด้วยเพื่อจะได้นำปัจจัยไปจัดชื้อผอบ

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


ได้ตามนี้
พิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุ ชมรมวัชรธาตุ
เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210
โทร. 098-3242429
อีเมล watcharathath2556@gmail.com
Line ID: 0983242429 (ชื่อ Line Account คือ ชมรมวัชรธาตุ)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ

 1. ปริวัตร กาญจนวิฬาและครอบครัว
 2. นส.จุฑารัตน์ แจ้งน้ำใจ ขออุทิศให้เจ้าปู่ศรีสุทโธ-เจ้าย่าศรีปทุมมาและพญานาคทุกองค์เทวดาที่คุ้มครอง เจ้ากรรมนายเวร
 3. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 4. เขมณัฏฐ์ ธีรวัจน์ ปุญญวัชร์ นิธิวัจธรรม
 5. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 6. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 7. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 8. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 9. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 10. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 11. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 12. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 13. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 14. นอ จักร-จรัมพร-นันทภรณ์ สุวรรณทัต
 15. ไม่ประสงค์ออกนาม
 16. พัชรพล โกสุระ.และครอบครัว
 17. คณะกองบุญสายใยบุญ สายใยธรรม
 18. คุณสุภา ศิลปงานเจริญ เเละครอบครัว
 19. คุณสาโรจน์ ทรัพย์นาทวี
 20. นายเกษม โพธิ์ประสิทธิ์
 21. นายเกษม โพธิ์ประสิทธิ์
 22. คุณวัฒนะชัย คุณมยุรี ชาวดี
 23. ไม่ประสงค์ออกนาม
 24. ไม่ประสงค์ออกนาม
 25. ไม่ประสงค์ออกนาม
 26. ไม่ประสงค์ออกนาม
 27. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 28. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 29. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 30. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 31. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 32. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 33. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 34. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 35. นายนันทนัยย์ นันทราทิพยื น.ส. อณุภา ล้อมรื่น
 36. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 37. น.ส. สุพัทชา มั่นเสมอ
 38. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 39. น.ส.นภาพร เทียมสุวรรณ
 40. นางพิมพาวัลย์ นันทขว้าง นายธนวัจน์ นันทขว้าง หจก.พิมอนันต์บริการ ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ป่าซาง ลำพูน
 41. นางพิมพาวัลย์ นันทขว้าง นายธนวัจน์ นันทขว้าง หจก.พิมอนันต์บริการ ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ป่าซาง ลำพูน
 42. นางพิมพาวัลย์ นันทขว้าง นายธนวัจน์ นันทขว้าง หจก.พิมอนันต์บริการ ปั้มน้ำมันเอสโซ่ ป่าซาง ลำพูน
 43. ณัฐภัสสร ก่อพงษ์พูลสิน
 44. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาบิดา และครอบครัว ร่วมถึงกิจการงาน
 45. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธ์ุ มารดาบิดา และครอบครัว ร่วมถึงกิจการงาน
 46. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 47. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 48. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 49. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 50. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 51. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 52. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 53. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 54. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 55. จริยาวลี -สุรพล-นพพล ดีภัก
 56. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 57. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 58. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 59. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 60. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 61. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 62. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 63. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 64. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 65. นางธัญดา จตุรเมธานนท์
 66. ชัยเชษฐ์และครอบครัวโกศลพฤทธ์
 67. ชัยเชษฐ์และครอบครัวโกศลพฤทธ์
 68. นายยุทธนา อัครชัยยันต์ เเละครอบครัว นางสาวนวรัตน์ ฮังวัฒนา เเละครอบครัว
 69. นายนิทัศน์ สุสัณฐิตพงษ์
 70. นางอรอุมา สุสัณฐิตพงษ์
 71. นางกันทิมา บุญทวีกุล
 72. นายลือชา บุญทวีกุล
 73. นายกฤตภาส บุญทวีกุล
 74. ดญ.สิริยากร บุญทวีกุล
 75. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 76. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -
 65. -
 66. -
 67. -
 68. -
 69. -
 70. -
 71. -
 72. -
 73. -
 74. -
 75. -
 76. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ