ขอเชิญร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขอเชิญร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร


ขอเชิญร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร

กองละ 100 บาท 1 กอง จารึก 1 รายชื่อ เมื่อครบจำนวน จะได้ทำการถวายต่อไป สามารถเป็นเจ้าภาพกองบุญสนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)

2..ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 431-019222-4 )

3.ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 614-1-22894-0 )

4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์
(เลขที่ 938-0-32276-9 )

5..ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )

รายชื่อวัดที่ยังขาดเจ้าภาพ
สามารถเลือกวัด เพื่อเป็นเจ้าภาพ 
สามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,
2. โทรศัพท์ 089-9965-426 กฤษณะ ไตรลักษณ์
3. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

4.Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)
5. ช่องทางแชทของเพจ

1. สร้างพระ 1 องค์ ได้อานิสงส์ 5 กัป...ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ สร้างด้วยอะไรก็ตาม หมายความว่าบุญกุศลจะตามหนุนส่งท่านไปทุกภพทุกชาตินานถึง 5 กัป.... (หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)

2. ผู้ใดสร้างรูปพระพุทธเจ้า จะเป็นองค์เล็กเท่าต้นคาก็ดี ใหญ่กว่าต้นคาก็ดี ผู้นั้นจะได้เป็นพรหม เป็นอินทร์ หมื่นชาติแสนชาติ ถ้าเป็นมนุษย์ จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิหมื่นชาติ แสนชาติ จะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลย ตราบจนกว่าเข้าสู่นิพพาน.

3. การสร้างพระ เปรียบได้กับธนาคารบุญ ซึ่งจะเกิดบุญกุศลกับผู้ที่มีส่วนในการสร้าง โดยบุญกุศลนั้น จะเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่มีผู้มากราบไหว้ สักการะบูชา เท่ากับจำนวนคน และจำนวนครั้ง... (หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา)

4. การที่ผู้สร้างพระพุทธรูปได้เกิดศรัทธา จนถึงสละเงินออกมาสร้างพระพุทธรูปได้ และออกมาทำทาน ในงานฉลองพระพุทธรูปได้ ชื่อว่าเป็นผู้มี"ความเห็นตรง เห็นถูกแท้" เพราะเป็นบุญของตนเอง ไม่ใช่บุญของใครเลย ผู้สร้างพระพุทธรูป ชื่อว่า เป็นผู้ไม่ประมาท ชื่อว่า เป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย... (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)

รายนามเจ้าภาพร่วม

1 นส ฤทัยชนก มังคะรินทร์  5 กอง

คุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว  2กอง

8.น.ส.วรรณวิษา ขอสุข(100)

9.นางอำนวย บานเย็น(100)

10.นายสุเพียร บานเย็น(100)

11.ด.ญ.ปภาวรินทร์ สายไทย(100)

12.ด.ช.กิตติเดช สายไทย(100)

13.นาย ณัฐพัฒน์  ธรรมสุนทรกุล(100)

14.น.ส  กรทิพย์    อ่อนฉวี(100)

15.ด.ช. ปัณณพัฒน์  ธรรมสุนทรกุล(100)

16.นาง ธาราริน   มหานาม(100)

17.นาย กานต์      มหานาม(100)

18.นส.อังคณา ศรีภิรมย์(100)

19.นางพรสวรรค์ อรรคศรีวร(100)

20.บุตรคุณลัดดาวรรณ สาโสม(100)

21.กิรณาพัชญ์  บุญธนอัครพัฒน์

22.คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

23คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

24คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

25คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

26คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

27คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

28คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

29คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

30คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

31คุณสุธิภาค์ ขาวบริสุทธิ์

32นายณรงค์ศักดิ์ ชัยภัทรกิจ

33นายสมบัติ บุญชู

นางเพียงใจ บุญชู

นส.ณัฐปภัสร์ บุญชู

นายณนัทธ์ วรรณกิจ

37นางเจติยา สาขามุละ

38คุณ ทองอินทร์ คูห์วัฒนศิลป์

39 ภัคคนันทน์ ณัฏฐ์ธนินธาร

นายฉันทิศ  เชิญขวัญแก้ว

ชลิศา  ปาลคำ

42กุลรวี  ปาลคำ

41 นางสาวปริญญา พิณดนตรี  139 บาท

50.นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต

59.นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต

ถวายแล้ว


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร

ขอเชิญร่วมสร้างพระแก้วมรกต ฤดูหนาว หน้าตัก 29 นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ .วัดผาศักดิ์วนาราม ต.คำตากล้า อ.คำตากล้าจ.สกลนคร

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ