ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬

ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท) (ขาดเจ้าภาพ99วัด)


วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการนี้

เพื่อให้วัดตามชนบทห่างไกล วัดที่กำลังก่อสร้างพระอุโบสถหรือเจดีย์ ได้มีพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ เพื่อบรรจุและประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ศรัทธาสาธุชน ผู้มีความต้องการสร้างกุศล ซึ่งเป็นกุศลใหญ่ดุจได้สร้างองค์มหาเจดีย์ เป็นเจ้าภาพสร้างถวายโดยใช้ปัจจัยไม่มาก ชาวบ้านได้มีโอกาสกราบสักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางมาไกลๆเสียเงินเสียทอง และเป็นการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย


ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ทางชมรมจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายวัดต่างๆ ประกอบด้วย

1.พระบรมสารีริกธาตุ บรรจุเจดีย์ ชั้น1

2.พระธาตุพระอรหัตสาวก บรรจุในเจดีย์ ชั้น2

3.กรอบป้ายคาถาสวดบูชา

4.ตู้ประดิษฐาน ขนาดของตู้ กว้าง 25 เซ็นติเมตร x ยาว28 เซ็นติเมตร x สูง 48 เซ็นติเมตร


การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.........

วันอาทิตย์

สถานที่ถวาย

ณ บ้านมนินทรีย์ (ที.เอ็ม.สปีด มอเตอร์)

อยู่ตรงข้ามโรงเเรมนิวยอร์กอินท์

ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอย8 (ซอยวิรุณราษฎร์)

ซอยทางเข้าวัดท่าไม้ ,วัดท่ากระบือ

ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

https://goo.gl/maps/QjtdXd1njf5ypefG7

ร่วมบุญโอนปัจจัย ตามบัญชีนี้

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา

ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )

แจ้งหลักฐานการโอนและชื่อเจ้าภาพ


Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)

Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)

ช่องทาง inboxของเพจ


ถวายพระบรมสารีริกธาตุพร้อมตู้พระธาตุ‬ ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)การถวายครั้งต่อไปที่จะถึง.....วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

อานิสงค์แห่งการถวายพระบรมสารีริกธาตุ

เมื่อกล่าวถึงอานิสงส์ที่ได้จากการทำบุญนั้น มีหลายวิธีด้วยกันที่ให้อานิสงส์มาก การบูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นการทำบุญที่ให้อานิสงส์ผลบุญมาก โดยผลของบุญจะแตกต่างกันไปตามวิธีการบูชา ดังที่กล่าวไว้ในพระสูตรเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ในพระสูตรเรื่องปีตวิมาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 48 หน้า382-389 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ .......

ในตอนที่พระเจ้าอชาติศัตรู นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากการแบ่งตอนที่พระพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นมาสร้างสถูป เพื่อบรรจุพระบรมธาตุ เสร็จแล้วทำการเฉลิมฉลองระหว่างที่มีการอยู่นั้น มีอุบาสิกาท่านหนึ่งคิดที่จะบูชาพระพุทธเจ้าที่พระสถูป มือถือดอกบัวขม 4 ดอก ที่หามาได้ด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้า โดยมิได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นนึกถึงพระเจดีย์อย่างเดียว .......ขณะนั้นได้มีโคแม่ลูกอ่อนวิ่งสวนทาง มาพอดีได้ขวิดร่างของอุบาสิกาท่านนั้นเสียชิวิตทันที นางตายลงแล้วอานิสงส์ส่งผลให้ปฏิสนธิเกิดทันทีในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในการเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นั้นเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงาม เป็นสิ่งที่ควรทำกระทำแล้วก็สั่งสมบุญ สั่งสมเทวธรรม มีหิริโอตตัปปะด้วย เมื่อละโลกก็จะไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าตัดของเขาสิเนรุ ที่ชื่อว่า ดาวดึงส์ เพราะเป็นที่อยู่ของเทพผู้ปกครองภพถึง 33องค์ โดยมี ท้าวสักกเทวราช หรือ พระอินทร์ เป็นประธาน และที่สำคัญมี พระธาตุจุฬามณี ซึ่งทุกวันพระ เทวดาจะมาประชุมกันที่สุธรรมาเทวสภา เพื่อรับฟังโอวาทจากท้าวสักกะ นางเกิดพร้อมรถมีรัสมีซ่านออกจากตัวของนางสว่างไสวสวยงามมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากก่อนจะตายจิตของงานเป็นบุญเป็นกุศล มุ่งมั่นที่จะไหว้บูชาพระบรมธาตุในสถูปนั้นเอง

2. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิด ในตระกูลเศรษฐี

ในพระสูตรเรื่องกัปปรุกขิยเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า165-166 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......

ในอดีตชาติพระกัปปรุกขิยเถระ ได้นำผ้าหลายพื้นที่สวยงาม นำไปบูชาพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าสิทธถะ เพื่อสักการะบูชาเมื่อตายจากชาตินั้นผลบุญได้อำนวยผลให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดา และมนุษย์เท่านั้น ทุกๆ ครั้งที่เกิดจะมีต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมด้วยผ้ามากมายอยู่ด้วย สามารถนำไปแจกจ่ายเพื่อนพ้องและเหล่าญาติพี่น้องไม่อดยาก ......ชาติปัจจุบันได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่ พลั้งพร้อมทุกด้านและเกิดเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวช ในเวลาไม่นานก็สำเร็จอรหันต์ ด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8

3. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์

ในพระสูตรเรื่องนาคสมาลเถราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า273-275 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......

มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระนาคสมาลเถระ ในอตีดเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสิขี เมื่อดับขันปรินิพานแล้วได้นำ ดอกแคฝอย ไปบูชาพระสารีริขธาตุ เมื่อทุขติได้เกิดเป็นพระเจ้าจักพรรดิ์ในกัปที่ 15 และสินพระชนได้เกิดในยุคปัจจุบันได้บวชในพระศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8

4. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดา

ในพระสูตรเรื่องปัจจุปัฏฐานสัญญากเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า405-408 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......

ในยุคของพระพุทธเจ้าอัตถทัสสีดับขัน ธปรินิพพานแล้ว มียักษ์ตนหนึ่งได้ยินพระอัครสาวก สอนว่า “การบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั้น มีผลเท่ากับการบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระชนม์ชีพอยู่” ยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงชักชวนเพื่อน สร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วบูชา ครั้นจุติจากยักษ์ได้ เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ เมื่อครั้งเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ แล้วเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงออกบวชมีนามว่า “ปัจจุปัฏฐานสัญญากเถรา บวชได้ไม่นานก็บรรลุอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8

5. อานิสงส์ที่ส่งผลให้เกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ที่มีรูปกาย มีรัศมีสวยงาม

ในพระสูตรเรื่องปภังกรเภราปทาน จากขุททกนิกาย อปทาน และอรรถกถา เล่มที่ 71 หน้า803-806 มีเนื้อหาพอสรุปได้ ดังนี้ ......

ในอดีตพระเถระรูปนี้ ได้เกิดในยุคพระพุทธเจ้าปทุมุตคร ท่านมีอาชีพทำงานในป่า ในขณะที่อยู่ในป่าท่านได้พบเห็นพระสถูปที่ปกคลุมด้วยไม้ดูรก เห็นดังนั้นจึงได้แผ้วถางเก็บกวาดด้วยใจที่บริสุทธิ์เป็นกุศล เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่มากราบสักระบูชา ทำเช่นนี้ ถึง 8 ครั้ง เมื่อหมดอายุขัยได้ไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์ ด้วยรูปกาย พิวพรรณเหลืองทอง มีรัศมีสวยงาม และไม่มีโรคภัยใดๆ เลย ในชาติปัจจุบันได้เกิดในพระพุทธศาสนา และสำเร็จอรหันต์ในเวลาไม่นาน พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4 อภิญญา6 วิโมกข์8


รายชื่อเจ้าภาพ


1.วัด เขาคลัง ต คลองกระจัง อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

จอง

2.วัด เนินมะขามป้อม ต หนองย่างทอย อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

จอง

3.วัด ส ซับเบิก ต หนองย่างทอย อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

จอง

4.วัด หนองกระทุ่ม ต หนองย่างทอย อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

จอง

5.วัด เทพนิมิตร ต หนองย่างทอย อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

จอง

6.วัด วังขาม ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

นส อารีรัตน์ นาย เสวี ธนกิจไพศาล และครอบครัว

7.วัด วังกำแพง ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

นาง บุญเลื่อม อนุกลูวรรธกะ และครอบครัว

8.วัด หนองจอก ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

นายกฤษณะพงศ์ มีนุ่น และครอบครัว ขออุทิศผลบุญกุศลในครั้งนี้และในอดีตชาติให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ผู้คอยช่วยเหลือ ทั้งอดีตชาติถึงปัจจุบันชาติ วิญญานติดตามตัวข้าพเจ้า เทวดาที่ปกป้องดูแลรักษาข้าพเจ้า เทวดาทุกท่าน พระอินทร์ พระพรหม ทุกท่าน ยักษ์ คนธรรน์ นาค ครุฑทุกท่าน เทพารักษ์ นางฟ้าทุกท่าน เปรต สัมภเวสี วิญญาณเร่ร่อน อสูรกาย และวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในขุมนรก สัตว์ทั้งหลาย เพื่อนมนุษย์ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา แม่ย่านางทุกหนทุกแห่ง พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางทุกหนทุกแห่ง แม่ย่านางที่ปกป้องรักษาทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทางที่ปกป้องทรัพย์สินของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า พระแม่ธรณี พระเพลิง พระพาย พระแม่โพสฬ พระแม่คงคา ตาเชียง ผินนารี ยายละมุด ผินนารี นายประภาส ผินนารี นายมนัส ผินนารี ย่าสร้อย ภู่กร่ำ นางสาววาสนา มีนุ่น ตาประกอบ วารีแสงทิพย์ พระยายม ท่านเวสสุวรรณ พระภูมิเทวาเจ้าที่เจ้าทาง วิญญาณทั้งหลาย และวิญญาณดาบตำรวจโปรด โทปุญญานนท์ ที่ปกป้องดูแลรักษา..


9.วัด ป่าอินทรานิมิต ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

นันทิกร สาขากร

กัญญา ลีนุตพงษ์


10.วัด ทุ่งเศรษฐ์ ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

นันทิกร สาขากร

กัญญา ลีนุตพงษ์


11.วัด เนินหินอ่อน ต สระกรวด อ ศรีเทพ จ เพชรบูรณ์

คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์มารดาบิดาและครอบครัวตลอดจนกิจการงานทั้งหลาย


12.วัด ปางอ้า ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง

อดิศักดิ์​-สมคิด​ พาราทิพย์เจริญชัย  วิสูตร​ พาราทิพย์เจริญชัย   รพีพรรณ​  สุรัติพรสิน   วรินฐิตา​ พาราทิพย์เจริญชัย   วรินทร์ทิพย์​ พาราทิพย์เจริญชัย


13.วัดน้ำโท้ง ต เถินบุรี อ เถิน จ ลำปาง

คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์มารดาบิดาและครอบครัวตลอดจนกิจการงานทั้งหลาย 


14.วัดบ้านแสลม ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง

นายวสันต์ พาราทิพย์เจริญชัย ด.ญ.วรัชยา  พาราทิพย์เจริญชัย น.ส.ณัฏยา  รินนรา


15.วัด สะเลียมหวาน ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง

 สมศักดิ์-นงเยาว์ จรวงษ์ และครอบครัวอุทิศให้พ่อจันทร์-แม่ปอนด์  เทพชำนิและเจ้ากรรมนายเวร

16.วัด ห้วยเตาปูน ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง

17.สำนักสงฆ์ชัยชมภู ต เวียงมอก อ เถิน จ ลำปาง

18.วัดนาอุดม ต นาน้อย อ นาน้อย จ น่าน

นายปฐม เจณณวาสิน 

นางพนมรัก เจณณวาสิน

นางสาวปฐมา เจณณวาสิน

นางสาวปริญญ์ เจณณวาสิน

นางสาวปริม เจณณวาสิน

19.วัด บง ต สถาน อ นาน้อย จ น่าน

ไม่ประสงค์ออกนาม

20.สำนักสงฆ์ น้ำลีไต้ ต ปิงหลวง อ นาหมื่น จ น่าน

21.สำนักสงฆ์อ้อชัย ต ปิงหลวง อ นาหมื่น จ น่าน

22.วัดสถาน ต สถาน อ นาน้อย จ น่าน

23.วัดทุ่งชัย ต เจดีย์ชัย อ ปัว จ น่าน

ธัญญรัตน์ อัครแก่นธารัชต์

24.วัดดอนชัย ต และ อ ทุ่งช้าง จ น่าน

คุณ โกศล-คุณ พรทิพย์ ธรรมปรีชา และครอบครัว

25.วัด ตันต้อง ต ปิงหลวง อ นาหมื่น จ น่าน

26.วัดเปา ต น้ำตก อ นาน้อย จ น่าน

27.วัดนาคา ต เมืองลี อ นาหมื่น จ น่าน

28.วัด บ้านหนองตอ ต ดู่น้อย อ จตุรพักตรพิมาน จ ร้อยเอ็ด

29.วัด จันใดศรี ต ดู่น้อย อ จตุรพักตรพิมาน จ ร้อยเอ็ด

30.วัด จินดามณี ต ดู่น้อย อ จตุรพักตรพิมาน จ ร้อยเอ็ด

31.วัด หนองชาติ ต ดู่น้อย อ จตุรพักตรพิมาน จ ร้อยเอ็ด

32.วัดสามัคคีบ้านโนนไทย ต ดู่น้อย อ จตุรพักตรพิมาน จ ร้อยเอ็ด

33.วัดบ้านดอนกลอย ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

34.วัดบรูพาห้วยหลาว ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

35.วัดลานบุญแก่นสวรรค์ ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

36.วัดหนองเรือ ต หนองเรือ  อ นาเชือก มหาสารคาม

37.วัดหนองปอ ต หนองเรือ   อ นาเชือก มหาสารคาม

38.วัดทุ่งสว่าง  ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

39.วัดสว่างวิเวกจิต ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

40.วัดหนองคูน้อย ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

41.วัดบ้านป่าโน ต หนองเรือ  อ นาเชือก มหาสารคาม

42.วัดบ้านบุตรโคตร   ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

43.วัดบ้านโกหา   ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

44.วัดบ้านจามจุรี  ต โนนแดง อ บรบือ มหาสารคาม

45.วัดอรัญญาวาส  ต โนนแดง อ บรบือ มหาสารคาม

46.วัดสำโรงรัตนาราม  ต สำโรง อ นาเชือก มหาสารคาม

47.วัดบ้านวังหิน ต หนองแดง อ นาเชือก มหาสารคาม

48.วัดโนนชัยศรี ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

49.วัดหัวสระ  ต หนองเรือ  อ นาเชือก มหาสารคาม

50.วัดตลาดม่วง  ต หนองเรือ  อ นาเชือก มหาสารคาม

51.วัดหัวหนองคู   ต เขวาไร่ อ นาเชือก มหาสารคาม

52.วัดบ้านสระหว้า ต  เมืองเพลีย อ บ้านไผ่ ขอนแก่น

53..วัดนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

54.วัดโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 

55.วัดป่านาดีสีสุกวนาราม ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ โทร.

56.สำนักสงฆ์ศรีราชา ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 

57.วัดหว้าระหุ่ง (บ้านระหุ่ง) เลขที่1 หมู่ที่10 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ

นางสาว  อภิรดี สุพรรณฝ่าย และครอบครัว 

58.วัดไตรภูมิ บ้านตากเเดดต.หัวโทน อ.สุวรรณภูมิจ.ร้อยเอ็ด 

59. วัดดอนสมบูรณ์ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

60. วัดโคกกระเบื้องตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

61. วัดซับสมบูรณ์ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

62. วัดป่าหนองปรือ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

 ละเอียด - สมบูรณ์ ยอดนุ่น    อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวารและเจ้ากรรมนายเวร

63. วัดอุบลสามัคคีตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

64. วัดหนองตะไก้ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

65. วัดไผ่ทองสุทธาราม ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

66. วัดกระโดน ตำบลไไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

67. วัดบ้านละลมพนู ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 นงเยาว์  จรวงษ์ และครอบครัว อุทิศให้พ่อสนั่น และแม่เสริม จรวงษ์  และครอบครัวจรวงษ์

68. วัดสังเคิล ตำบลไพศาล อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

69. วัดบ่อดิน ตำบลไพศาล อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

70. วัดกันงาธรรมฤทธิ์ ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

71. วัดหนองสามัคคี ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

72. วัดพุทธศรีศรัทธาราม ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

73. วัดไทรโยง ตำบลละเวี้ย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

74. วัดสุวรรณหงษ์ ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 นายฐิติวัฒน์ ภู่ด้วง และ นางสาว อภิรดี สุพรรณฝ่าย 

75. วัดหงษ์มุณี ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

76.วัดคีรีวันต์ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

 ธีรนุช ยอดนุ่น และธีรภัจจ์ จรวงศ์  อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์และเทพทั้งหลาย

77.วัดโกศลสิตาราม (ซับม่วง)ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

อารีย์ ขันติชัยมงคล  อัครพล บุญเกิด อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์และเทพทั้งหลาย

78.วัดป่าพรหมยานตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

 ธีรนุช ยอดนุ่น และธีรภัจจ์ จรวงศ์  อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์และเทพทั้งหลาย

79.สำนักสงฆ์ลำใบดก  ต ปากช่อง อ.ปากช่อง จ นครราชสีมา

อารีย์ ขันติชัยมงคล  อัครพล บุญเกิด อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์และเทพทั้งหลาย

80.สำนักสงฆ์โนนป่าติ้ว อ.ปากช่อง

อารีย์ ขันติชัยมงคล อัครพล บุญเกิด อุทิศให้บิดา มารดา ญาติ มิตร บริวาร เจ้ากรรมนายเวร ครูบาอาจารย์และเทพทั้งหลาย

81.วัด อัมพวัน ต โคกขมิ้น อ วังสะพุง จ เลย

82.วัดโพธิ์ชัยศรี ต ปากตม อ เชียงคาน จ เลย

ในนามครอบครัวจันทนะศิริ

83.วัดป่าสันติธรรมวนาราม ต หนองคัน อ ภูหลวง จ เลย

84.วัดดอนหอพัฒนาราม ต หนองคัน อ ภูหลวง จ เลย

85.วัดป่าสามัคคี ต หนองคัน อ ภูหลวง จ เลย

86.วัดแสงสว่างคงคา ต หนองคัน อ ภูหลวง จ เลย

89.วัดโนนสว่าง ต ทรายขาว อ วังสะพุง จ เลย

90.วัดป่าแสงธรรม  ต สงเปือย อ ภูเวียง  ขอนแก่น

ในนามครอบครัวจันทนะศิริ

91.วัดป่าค้อสุธาราม ตกุดขอนแก่น อ ภูเวียง  ขอนแก่น

 นางสาวศุภาณัฐ ตันฑวิบูลย์

92.วัดป่าวิเวการาม ต หว้าทอง อ ภูเวียง ขอนแก่น

93.วัดใหม่สุขสันต์ ต บ้านรือ  อ ภูเวียง ขอนแก่น

94.วัดศิลาอาสน์ ต ทุ่งชมภู อ ภูเวียง ขอนแก่น

95.วัดโนนสูงน้อย ตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์

96.วัดโคกปราสาท ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

97. วัดสาวงาม ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

98.ส น ส หนองประดู่พัฒนา ต ตะโกทอง อ ซับใหญ่ จ ชัยภูมิ


ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)

ขอเชิญร่วมบุญเจ้าภาพถวาย ตู้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ (ชุดละ 1,400 บาท)

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ