ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

#สร้างพระประธานสร้างพระพุทธรูป

#สร้างพระประธานทำบุญทุกอย่างกับวัชรธาตุ

แจ้งเลื่อนการหล่อพระ
มหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย จากวันที่ 15 มิถุนายน 62
ไปจนกว่าปัจจัยร่วมบุญครบตามจำนวนแล้วจะ
ดำเนินการหาฤกษ์ใหม่
หล่อพระในโอกาสต่อไป
** ปัจจัยในปัจจุบันได้ 23,655 บาท ถ้วน
ขาดปัจจัยร่วมบุญที่ 36,345 บาท
(ปัจจัยสร้างพระทุนอยู่ที่60,000) **ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรยขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีการเททองหล่อพระพุทธเจ้ามหาลาภ ทั้ง 4 พระองค์ขึ้น

ซึ่งเป็นองค์แทน พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้ว ในภัทรกัปนี้ 4 พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระสมณโคดม

ทั้งนี้ในภัทรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีก 1 พระองค์ ในอนาคตกาล พระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย

เพื่อสถาปนารูปเคารพแห่งพระเจ้า 5 พระองค์ให้สมบูรณ์ ทางชมรมจึงได้จัดสร้างพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้น

โดยสร้างในลักษณะทรงเครื่องเทวดา พระหัตถ์ถือจักร อันหมายถึงธรรมจักร ที่ปราหารกิเลส ทิฏฐิมานะให้สิ้นไป

และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือพระขรรค์เพื่อขัดเกลากิเลสมนุษย์

งบประมาณในการจัดสร้าง
องค์พระ ค่าปั้นและหล่อใหม่ทั้งหมด 60,000 บาท

ท่านที่สนใจร่วมบุญ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดฤกษ์มงคลหล่อพระ
จะเเจ้งให้ทราบในภายหลังเมื่อปัจจัยครบครับ


หมายเหตุ หากถึงวลาใกล้วันแล้วยังหาปัจจัยไม่ครบ

จะดำเนินการหาฤกษ์ใหม่เพื่อรอให้ปัจจัยครบจึงหล่อในโอกาสต่อไป

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้


(ทำบุญแล้วแจ้งด้วยนะครับ เพื่อจะได้แยกปัจจัยสร้างองค์พระ)

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.   ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี  นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2.     ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3.     .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4.     .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5.     ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท  รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

 นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง Michael waring Amalie waring Mathias waring นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์  500บาท

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

รายชื่อวัดที่ต้องการ

วัด จังหวัด เจ้าภาพ หมายเหตุ
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย
 1. นาย วริทธิ์ธร ภูริยากร 500 บาท
 2. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
 3. คุณรัชนีย์ สุทธิเดชกุล 3000 บาท
 4. คุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูล 1000 บาท
 5. คุณถวิล ศิริสมยศ 1000 บาท
 6. คณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัว ตลอดจนกิจการงาน 500 บาท
 7. คุณณัฐกิจ บุญมี 100 บาท
 8. คุณเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ และคุณจันทนา กิจกำจาย และครอบครัว 1000 บาท
 9. นอ.จักร จรัมพร นันทภรณ์ สุวรรณทัต 1000 บาท
 10. คุณเบญจมา ณ มหาไชย และครอบครัว 500 บาท
 11. นาย ธนรัฐ เสือสุวรรณ์ 200 บาท
 12. คุณสัณชัย สไพพงศ์ 2000 บาท
 13. นายอรรถวุฒิ ไชยยา, นายนรินทร์โชติ หมายศูนย์คำ เเละครอบครัว 40 บาท
 14. นายไชยศิริ ไชยนิรมิตกุล 100 บาท
 15. คุณกิรณาพัชญ์ บุญธนอัครพัฒน์ 300บาท
 16. คุณอัคระพณิช ฟุ้งสกุลไพศาล 100บาท
 17. พระกิติคุณ 150 บาท
 18. นางธีราภรณ์ ศรีอวยชัย 40 บาท
 19. นายมีชัย สารภาค นางเยาวลักษณ์ สารภาค นางสาวมนทิรา สารภาค นายพิเชษฐ์ สารภาค นางสาวมีนาวดี เทียนดี เด็กหญิงเพลิณพิชณา สารภาค รวมทั้งสิ้น 1,000บาท
 20. นาง ลิ้นจี่ ทองแกมใบ นาง ณัฐภัสสร เสือสุวรรณ์ อุทิศให้ พ.ต โสภณ เสือสุวรรณ์ นาง ยุพา เสือสุวรรณ์ ส.อ นิตย์ ทองแกมใบ นาย ชานน เสือสุวรรณ์ จ.ส.อ วิโรจน์ เสือสุวรรณ์ 700 บาท
 21. คุณพฤทธิ์ 100 บาท
 22. นส. กิตติมา วิมไตรเมต 200 บาท
 23. ศิริชัย สันติกุลเจริญ ชมานา สันติกุลเจริญ นวพร สันติกุลเจริญ ศิริประภา สันติกุลเจริญ 100 บาท
 24. คุณแม่ลาวัณย์ ม่วงมี 100 บาท
 25. นายปัญจ์ธน นางจุรีรัตน์ ม่วงมี 100 บาท
 26. นายญาณโณภาษ ม่วงมี 100 บาท
 27. นายกฤตธี ม่วงมี 100 บาท
 28. คุณ ปรัชญา ธารานภาไพศาล 200 บาท
 29. คุณพัชนี เเซ่ตั้ง 100 บาท
 30. คุณพิทยา จิววิรืยะนนท์ 100 บาท
 31. คุณวรพร ศิริสัตยะวงศ์ 200 บาท
 32. คุณวรรณรัตน์ ศิริสัตยะวงศ์ 100 บาท
 33. คุณวาริธร ศิริสัตยะวงศ์ 500 บาท
 34. คุณวรนุช คุณไพติตต์ สุขุมวิราม 100 บาท
 35. คุณณัฐิกุล เเละคุณสโรชา สุขุมวิราม 100 บาท
 36. woranee -Timothy J.-Charles Anthony Brooks 250 บาท
 37. คุณวิฑูรย์ ศักดิ์วาลี้สกุล 100 บาท
 38. คุณวรวรรณ จีวรตานนท์ 1000 บาท
 39. ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ 500 บาท
 40. ไม่ประสงค์ออกนาม 300 บาท
 41. อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อทองหยด ปิ่นทอง คุณแม่ฟื้น ปิ่นทอง 50 บาท
 42. คุณจเรวัฒน์ คุณาสุธีรัตน์ 500 บาท
 43. อาจารย์กำธร ศรีวราสาสน์ 100 บาท
 44. คุณปิยดา ห้องประดับมุกข์ 400 บาท
 45. ด.ญ.วรรณวิสาร์ ห้องประดับมุกข์ 100 บาท
 46. ชนะโชติ บัวสำลี พนิดา บัวสำลี เจนจิรา บัวสำลี 300 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตรไตย
 47. นาย ศุภมิตร จันทรเสนา น.ส.จินดาภา เสือสังข์ เจ้าภาพร่วมบุญ 5 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 48. คุณปารดา ภัควัฒน์ชุติปภา เจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 49. นางมะลิ คงกระจ่างนายวารินทร์ คงกระจ่าง ด.ญ.โสภิษฐา คงกระจ่าง เจ้าภาพร่วมบุญ 300 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 50. คุณกมลลักษณ์ นาคสุขสนธิ์ เจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท
 51. คุณกมลลักษณ์ นาคสุขสนธิ์ เจ้าภาพร่วมบุญ 100 บาท
 52. คุณเตือนตา นาคสุขสนธิ์ เจ้าภาพร่วมบุญ 20 บาท
 53. น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ 200 บาท
 54. นายนิพัฒน์ จริงจามิกร 200 บาท
 55. พ่อแดง แม่เฉลา ยางนอก และครอบครัว 200 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 56. คุณกุลริสา เฟอร์รี่ 100 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 57. คุณสง่า ปทุมจิต อัญชลี ปรีชา เเละ อัญธิชา วิชัย วิริยะศิริปัญญา 2000 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 58. ครอบครัว ศิริดำรงค์ศักดิ์ ห.จ.ก. เอฟ.อี.วี.ซี. การชุบ ห.จ.ก. ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง 500 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 59. นายสมพงษ์ เฮงฉุน 200 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 60. พ.อ.ณัฏฐชัย- นางนภัค ปัญญาใส 200 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 61. คุณแสงประภาศรี ศิรินภาพร 100 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 62. คุณภานุวัฒน์ หนูคาบเเก้ว 100 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 63. นายอภิศักดิ์ ชัยภูมิ น.ส.ธัญพร แจกขุนทด200 บาท ร่วมบุญสร้างพระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตย
 64. คุณ Nitisit Sridee 500 บาท
 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
 17. -
 18. -
 19. -
 20. -
 21. -
 22. -
 23. -
 24. -
 25. -
 26. -
 27. -
 28. -
 29. -
 30. -
 31. -
 32. -
 33. -
 34. -
 35. -
 36. -
 37. -
 38. -
 39. -
 40. -
 41. -
 42. -
 43. -
 44. -
 45. -
 46. -
 47. -
 48. -
 49. -
 50. -
 51. -
 52. -
 53. -
 54. -
 55. -
 56. -
 57. -
 58. -
 59. -
 60. -
 61. -
 62. -
 63. -
 64. -

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

ขอเชิญร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ