ขออนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้าง พัดลมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ตู้พระไตรปิฎก

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขออนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้าง พัดลมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ตู้พระไตรปิฎก บุญบุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_
1.คุณพ่อทองหยด ปิ่นทอง คุณแม่ฟื้น ปิ่นทอง
2นายสุเจตน์ ภัทรวิทย์
3นางเลิศลักษณ์ คงสุขยิ้ม
4นายศานติ ภัทรวิทย์
5นางสาวกนกจันทร์ ภัทรวิทย์
6นายสุริยัณย์ พึ่งผล
7.ไม่ประสงค์ออกนาม
8.ไม่ประสงค์ออกนาม
9.นางณัฐลดากานต์ ฐาศักฎิณัณ์ (พร้อมครอบครัว)
10.นส. กิตติมา วิมไตรเมต
11.ภัณพัช จิตจารุกร
12.ภัณพัช จิตจารุกร

ขออนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้าง พัดลมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ตู้พระไตรปิฎก


13.ภัณพัช จิตจารุกร
14.คุณ รักษิณา ชิรวาณิชย์
16.นส. กิตติมา วิมไตรเมต
17.พระ กิติศักด์ ภทรเกสโร
18.น.ส.ขนิษฐา คุณูปการ
19.นายนิพัฒน์ จริงจามิกร
20.คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี
21.คุณ ธัณย์สิตา สงวนศักดิ์ภักดี

พัดลมเจ้าภาพร่วมตัวที่2

1.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
2.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
3.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
4.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
5.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
6.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
7.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
8.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
9.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
10.คุณ ชาญเกียรติ-สุพิน-ดวงหทัย ยังกอบศิลป์
11.คุณณภัทร ปิณรัตน์
12.คุณณภัทร ปิณรัตน์
13.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
14.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
15.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
16.คุณพัชรินทร์ พรสุนทร
17.สุพร องคพิพัฒน์
18.ธนพล องคพิพัฒน์
19.รักสกุล องคพิพัฒน์
20.ปวริศ องคพิพัฒน์
21.ศราวิน องคพิพํฒน์

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้าง พัดลมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ตู้พระไตรปิฎก

ขออนุโมทนา เจ้าภาพร่วมสร้าง พัดลมไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานถวาย พระบรมสารีริกธาตุ พระประธาน ตู้พระไตรปิฎก

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ