ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62 ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429ขออนุโมทนา

เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ 

ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต 

หน้าตัก 30 นิ้ว

วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

23 / กค./ 62 

ติดต่อถวาย

พระประธาน 

ชมรมวัชรธาตุ 

089-9965426 

098-3242429


ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429


ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429


ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429


ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62 ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429

ขออนุโมทนา เจ้าภาพคุณสุภัทรา ธัญญเจริญอนุกูลและครอบครัว พร้อมคณะ ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้ว วัดบริบูรณ์ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 23 / ก.ค./ 62  ติดต่อถวายพระประธาน ชมรมวัชรธาตุ 089-9965426 098-3242429

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ