ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง จ.น่าน วันที่ 21 ก.ค. 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง  จ.น่าน  วันที่ 21 ก.ค. 62


ขออนุโมทนา สาธุ กับ

ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล

ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด

1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี

2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น

3.วัดวังผาง  จ.น่าน

วันที่ 21 ก.ค. 62ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง  จ.น่าน  วันที่ 21 ก.ค. 62


ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง  จ.น่าน  วันที่ 21 ก.ค. 62ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง  จ.น่าน  วันที่ 21 ก.ค. 62


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง จ.น่าน วันที่ 21 ก.ค. 62

ขออนุโมทนา สาธุ กับ ทพ.วิศิษฐ์ ทพ.สุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ให้กับวัด 1.วัดหนองอีเปาะ จ.สุพรรณบุรี 2.วัดสระเเก้ว จ.ขอนเเก่น 3.วัดวังผาง  จ.น่าน  วันที่ 21 ก.ค. 62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ