ขออนุโมทนาเจ้าภาพพระประธานวัดคลองเจริญ จ.นครสวรรค์

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาเจ้าภาพพระประธานวัดคลองเจริญ จ.นครสวรรค์


ขออนุโมทนาเจ้าภาพพระประธานวัดคลองเจริญ จ.นครสวรรค์ขออนุโมทนากับคณะท่านเจ้าภาพถวาย

พระเเก้วทรงเครื่องฤดูหนาว

ให้กับวัดคลองเจริญ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์

รายนามเจ้าภาพ

1. พรทิพย์​ สุ​วิทย์​เรือง​ฤทธิ์

2. กัลยา รักชาติ

3. รชต รัตนมณี

4.​ สุภัชสรา​ ช้างดี

5. สุภาวดี คลังนุช

6.ปิ่นธิดา สัตยวณิช

7.กนิษฐา คุปต์ถาวรฤกษ์

8.ธิติยา รุจิเจริญชัย

9.นันทนา กลมกล่อม

10.สุขุมาล ธรรมบุตร

11.จิราภรณ์ วงศ์ชมภู

12. สุดารัตน์ วรรณกิจ

13. ทิพรัตน์ พรหมบุรี

14. เมทินี แอตาล

15. ภัทรพร สาระจูฑะ

16. กัลป์ปภัส นวเลอทรัพย์

17. กิตติยา แสงงาม

18. พิมภัทรา จงพรประเสริฐ

ครอบครัว บุตรหลาน วงศาคณาญาติ มมิตรสหายและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน


ถวาย ในวันที่ 11 สิงหาคม 62


ติดต่อถวายพระประธาน 

ชมรมวัชรธาตุ

098-3242429

#ถวายพระประธานสร้างพระพุทธรูป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาเจ้าภาพพระประธานวัดคลองเจริญ จ.นครสวรรค์

ขออนุโมทนาเจ้าภาพพระประธานวัดคลองเจริญ จ.นครสวรรค์

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ