ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒ขออนุโมทนาสาธุ

เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน 

ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒

ขออนุโมทนาสาธุ เจ้าภาพคุณสมหวัง ตะวันหะ คุณสุพรรณิชา จันทอง และครอบครัว ถวายพระเเก้วฤดูฝน  ให้วัดบ้านโนนรัง ต.ก้ามปู อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ วันที่ ๑๙ กค.๒๕๖๒

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ