ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขออนุโมทนาสาธุ กับ
คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล 
ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด
เเด่วัดที่ขาดเเคลน
วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ
ชมรมวัชรธาตุ
098-3242429

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429

ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429
ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล ที่มีศรัทธาถวายตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ จำนวน2 ชุด เเด่วัดที่ขาดเเคลน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ติดต่อถวายพระประธาน - ตู้พระไตรปิฏกพร้อมหนังสือ ชมรมวัชรธาตุ 098-3242429

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ