ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว ถวายปัจจัย ๔ ให้กับ กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 5,000 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุล  ถวายปัจจัย ๔ ให้กับ กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว  ถวายปัจจัย ๔ ให้กับ กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม   5,000 บาท


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว ถวายปัจจัย ๔ ให้กับ กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 5,000 บาท

ขออนุโมทนาสาธุ กับ คุณวิศิษฐ์ -คุณสุปราณี วิจยกุลและ ครอบครัว  ถวายปัจจัย ๔ ให้กับ กองทุนดูแล พระภิกษุสงฆ์ ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม   5,000 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ