ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ณ วันที่ 3 สิงหาคม 62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ณ วันที่  3 สิงหาคม 62 ถวายตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือให้วัดขาดเเคลน  ติดต่อชมรมวัชรธาตุ 098-3242429 089-9965426


ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ณ วันที่  3 สิงหาคม 62 ถวายตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือให้วัดขาดเเคลน  ติดต่อชมรมวัชรธาตุ 098-3242429 089-9965426ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ

คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว

มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ

วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ณ วันที่  3 สิงหาคม 62

ถวายตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือให้วัดขาดเเคลน 

ติดต่อชมรมวัชรธาตุ

098-3242429

089-9965426

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ณ วันที่ 3 สิงหาคม 62

ขออนุโมทนาสาธุ กับเจ้าภาพ คุณประสิทธิ์พร้อมครอบครัว มีศรัทธาถวาย ตู้พระไตรปิฎกพร้อมหนังสือ ให้กับ วัดมัชฌิมวิทยาราม ต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ณ วันที่  3 สิงหาคม 62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ