ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวานพรศิริ ด.ญ.นมินตรา จันทร์เสน เเละครอบครัวจันทร์เสน ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่ ของพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวาลพรศิริ ด.ญ.นมินตรา จันทร์เสน เเละครอบครัวจันทร์เสน ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่ ของพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา วันที่ 12 สิงหาคม 62
ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวาลพรศิริ ด.ญ.นมินตรา จันทร์เสน เเละครอบครัวจันทร์เสน ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่ ของพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา วันที่ 12 สิงหาคม 62


ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ

คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวานพรศิริ

ด.ญ.นมินตรา  จันทร์เสน

เเละครอบครัวจันทร์เสน

ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร

มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่

ของพระภิกษุสงฆ์ 

ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม 

ต.ลาดบัวขาว  อ.สีคิ้ว   จ.นครราชสีมา


วันที่ 12 สิงหาคม 62

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวานพรศิริ ด.ญ.นมินตรา จันทร์เสน เเละครอบครัวจันทร์เสน ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่ ของพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ

ขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนา กับ คุณสุวิทย์ คุณณัฐฐิฐา กังวานพรศิริ ด.ญ.นมินตรา จันทร์เสน เเละครอบครัวจันทร์เสน ที่มีศรัทธานำผ้าป่าพร้อมบริวาร มาถวายบำรุงศาสนสถานเเละความเป็นอยู่ ของพระภิกษุสงฆ์ ในศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ