ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น  ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62

  ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์  และครอบครัว  เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ  แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์  ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น   ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62 กุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลคุณและครอบครวและผู้ดูแลใกล้ชิด และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลาย ตลอดจนผู้ที่ร่วมมีส่วนในการสร้างบุญครั้งนี้ทุกคนจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าในชีวิต มีทรัพย์ศฤงคาร บริวาร มิตรสหายที่ดีนำพาความสุขความเจริญมาให้ มีโชคลาภ มีสุขภาพดี แข็งแรง อายุยืนนาน ปราศจากศัตรูผู้คิดร้าย และภัยตรายทั้งปวงขอให้บุญกุศลจากการทำบุญในวันนี้จงประสบผลแกผู้ที่ร่วมทำบุญทุกท่านและครอบครัว จงพบแต่ความสุขความเจริญคิดจะทำการสิ่งใดขอให้สมหวังตั้งใจทุกประการด้วยเทอญ....สาธุ..._/\_

ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น  ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62


ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น  ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62

ขออนุโมทนาบุญ คุณ ชัชวาลย์ พรรณาวัฒน์ และครอบครัว เจ้าภาพถวาย ตู้พระไตรปิฎก พร้อมหนังสือ แด่ วัดสุนันทเศรษฐ์ ต วังหิน อ หนองสองห้อง ขอนแก่น  ณ. อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ุ62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ