ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุ จำนวน 300 บาท

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ
ผอบอคีลิค ทรงบาตร

นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล

นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล

นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล

นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล

นาย ณัชพล สุทธิเดชกุ

จำนวน 300 บาท

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุ จำนวน 300 บาท


เพื่อบรรจุพระธาตุ อัฐิ เกศาและอังคาร ของพ่อแม่ครูอาจารย์ (โครงการ 2)

ประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ชมรมวัชรธาตุ

เนื่องจาก โครงการที่1 นั้นได้ ผอบทั้งหมด 70 ลูก ทางชมรมได้บรรจุพระธาตุ

ครูบาอาจารย์ เเล้ว เเเต่ก็ยังคงไม่พอกับ พระธาตุครูบาอาจารย์จำนวนมาก

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุ จำนวน 300 บาท

ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ ผอบอคีลิค ทรงบาตร นาย ชาญชัย สุทธิเดชกุล นาง รัชนีย์ สุทธิเดชกุล นส. ทัสพร สุทธิเดชกุล นาย ธนาธิป สุทธิเดชกุล นาย ณัชพล สุทธิเดชกุ จำนวน 300 บาท

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ