ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62
ขออนุโมทนาสาธุ
กับคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า สมรรถพันธุ์ มารดาบิดาและครอบครัวตลอดจนกิจการงาน 
ที่มีศรัทธาถวายพระเเก้วมรกต 30นิ้ว ทรงเครื่องฤดูฝน
ให้กับวัดเชียงโคมต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน 
วันที่3 ก.ค.62
ติดต่อสร้างพระประธานถวายวัด
ชมรมวัชรธาตุ
098-3242429
089-9965426
#สร้างพระประธานหล่อพระประธานถวายพระพุทธรูปให้วัดที่ขาดเเคลน


ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62


ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62

ขออนุโมทนาคุณคณัสนันท์ ทอฟ้า ถวายพระเเก้ว (โครงการถวายพระกับวัชรธาตุ) วันที่ 3 ก.ค.62

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ