ขออนุโมทนากับ คุณ Nitisit Sridee 500 บาท ร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่

ขออนุโมทนากับ คุณ Nitisit Sridee 500 บาท ร่วมบุญสร้าง

พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย


ขออนุโมทนากับ คุณ Nitisit Sridee 500 บาท ร่วมบุญสร้าง  พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย


ขอเชิญร่วมบุญสร้าง
พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ได้มีการเททองหล่อพระพุทธเจ้ามหาลาภ ทั้ง 4 พระองค์ขึ้น

ซึ่งเป็นองค์แทน พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ไปแล้ว ในภัทรกัปนี้ 4 พระองค์ คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ และพระสมณโคดม

ทั้งนี้ในภัทรกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีก 1 พระองค์ ในอนาคตกาล พระนามว่า พระศรีอาริยเมตไตรย

เพื่อสถาปนารูปเคารพแห่งพระเจ้า 5 พระองค์ให้สมบูรณ์ ทางชมรมจึงได้จัดสร้างพระศรีอาริยเมตไตรยขึ้น

โดยสร้างในลักษณะทรงเครื่องเทวดา พระหัตถ์ถือจักร อันหมายถึงธรรมจักร ที่ปราหารกิเลส ทิฏฐิมานะให้สิ้นไป

และพระหัตถ์อีกข้างหนึ่งถือพระขรรค์เพื่อขัดเกลากิเลสมนุษย์

งบประมาณในการจัดสร้าง
องค์พระ ค่าปั้นและหล่อใหม่ทั้งหมด 60,000 บาท

ท่านที่สนใจร่วมบุญ สามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

กำหนดฤกษ์มงคลหล่อพระ
จะเเจ้งให้ทราบในภายหลังเมื่อปัจจัยครบครับ


หมายเหตุ หากถึงวลาใกล้วันแล้วยังหาปัจจัยไม่ครบ

จะดำเนินการหาฤกษ์ใหม่เพื่อรอให้ปัจจัยครบจึงหล่อในโอกาสต่อไป

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม และจองเป็นเจ้าภาพทางช่องทางดังต่อไปนี้


(ทำบุญแล้วแจ้งด้วยนะครับ เพื่อจะได้แยกปัจจัยสร้างองค์พระ)

1. โทรศัพท์ 098-324-2429
2. Line ID: 0983242429
3. ช่องทางแชทของเพจ

โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้

1.   ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี  นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 050-1-60967-6 )
2.     ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์  ทรงศิริ สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 431-019216-9)
3.     .ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
         ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 938-0-14538-4 )
4.     .ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์  หงส์ทอง  สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )
5.     ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายเธียรไท  รักคง สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา 
           ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 614-1-22895-7)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับ คุณ Nitisit Sridee 500 บาท ร่วมบุญสร้าง พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

ขออนุโมทนากับ คุณ Nitisit Sridee 500 บาท ร่วมบุญสร้าง  พระมหาโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ