ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย
พระเเก้วมรกต
หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ
วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายนามเจ้าภาพ

ครอบครัวศิริดำรงค์ศักดิ์
หจก.ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง
หจก.เอฟ.อี.วี.ซี.การชุบ
คุณ สุรัตน์ จารึกศิลป์

อุทิศ ให้
คุณพ่อ สุคนธ์ ศิริดำรงค์ศักดิ์
คุณแม่ วิไล ศิริดำรงค์ศักดิ์
ถวายในวันที่
23 กันยายน 2562

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดต่อสร้างพระประธานถวายวัด
ชมรมวัชรธาตุ
0983242429

#สร้างพระประธานถวายพระพุทธรูป

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดผึ่งแดด สังกัดตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ