ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย

พระเเก้วมรกต

หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ

วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน 

อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

รายนามเจ้าภาพ


ครอบครัวศิริดำรงค์ศักดิ์

หจก.ฟาร์อีสต์ แวคคิวอัมโคทติ้ง

หจก.เอฟ.อี.วี.ซี.การชุบ 

คุณ สุรัตน์ จารึกศิลป์


อุทิศ ให้

คุณพ่อ สุคนธ์ ศิริดำรงค์ศักดิ์

คุณแม่ วิไล ศิริดำรงค์ศักดิ์

ถวายในวันที่ 

30 สิงหาคม 2562


ติดต่อสร้างพระประธานถวายวัด

ชมรมวัชรธาตุ

0983242429


#สร้างพระประธานถวายพระพุทธรูป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระเเก้วมรกต หน้าตัก 30 นิ้วให้กับ วัดทองประดิษฐ์ ต บางเลน  อ สองพี่น้อง จ สุพรรณบุรี

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ