ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย

พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่

 อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด


รายนามเจ้าภาพ

สริตา ชิตวังส์สกุล

เพียงใจ ชิตวังส์สกุล และครอบครัว

แถม ชิตวังส์สกุล

ยุพิน ชิตวังส์สกุล

ลักษณ์นารา ชิตวังส์สกุล และครอบครัว

พีรพัฒน์ โรจน์สวัสดิ์สุข 

พิรุณ โรจน์สวัสดิ์สุข

รุ่งรัตน์ แซ่จู

ณัฐนันท์ โรจน์สวัสดิ์สุข

นทีทิพย์ โรจน์สวัสดิ์สุข

วัชราภรณ์ จุฑารัตน์วรกุล

เชวง โรจน์สวัสดิ์สุข 

ซู่เอ็ง โรจน์สวัสดิ์สุข

และครอบครัว

จันทร์สม  กุลนา

สุดา ฉัตรเงิน

ศุภกร โรจน์สวัสดิ์สุข

ศุภกฤต โรจน์สวัสดิ์สุข


ถวายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562


ติดต่อสร้างพระประธานถวายวัด

ชมรมวัชรธาตุ

0983242429


#สร้างพระประธานถวายพระพุทธรูป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพถวาย พระนาคปรกหน้าตัก 30 นิ้วให้กับวัดดอนแคน ต.ดงครั่งใหญ่  อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ