กองทุนดูแลพระภิกษุ อาพาธ ของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เผยแพร่เมื่อวันที่     แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่


กองทุนดูแลพระภิกษุ อาพาธ


“ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”

กองทุนดูแลพระภิกษุ อาพาธ ของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เนื่องจากภิกษุที่จำพรรษา

ณ.ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

มีอยู่จำนวนมาก เเละในบางครั้งก็มีอาการอาพาธเจ็บป่วยไข้บ้าง

ทางชมรมวัชรธาตุจึงเรียนเชิญ ท่านผู้ศรัทธา ถวายปัจจัยร่วมบุญตามกำลังศรัทธา 

เป็นกองทุนดูเเลพระภิกษุ เเละสามเณร อาพาธ ใน ศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม

สนใจร่วมบุญสามารถสอบถาม 
1. โทรศัพท์ 098-324-2429,0899965426
2. Line ID: 0983242429 (ชมรมวัชรธาตุไลน์ใหม่)
3.Line ID 0899965426 (กฤษณะ ไตรลักษณ์)


โอนปัจจัยเป็นเจ้าภาพได้ตามบัญชีนี้
1. ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลที่ 010-8-46282-5)

2..ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายเธียรไท รักคง
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 431-019222-4 )

3.ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายธนวัฒน์ ทรงศิริ 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์ 
(เลขที่ 614-1-22894-0 )

4.ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี นาย เธียรไท รักคง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา ประเภทออมทรัพย์
(เลขที่ 938-0-32276-9 )

5..ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นายปราโมทย์ หงส์ทอง 
สาขาเทสโก้โลตัสศาลายา
ประเภทออมทรัพย์ (เลขที่ 883-0-16178-0 )


อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลภิกษุสามเณรอาพาธ

- ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า

“ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด”
- อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
- เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
- เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
- จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
- คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
- ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
- ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
- ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
- จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูแล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
- มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
- จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
- จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
- จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
- จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
- จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
- ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
- ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้


รายนามเจ้าภาพร่วมบุญ กองทุนดูเเลพระอาพาธ ในศูนย์วิปัสสนาฯ

1.คุณวาสิณี. ชัยมานะกุล-วีระ. ผังวิวัฒน์ 1,000 บาท

2.คุณณัฐกฤษ  จำปาเวียง  500 บาท

3.ไม่ประสงค์ออกนาม 10 บาท

4.ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท

5.คุณทิพวัลย์ ทรัพย์สมบัติชัย 100 บาท

6.คุณพี่วี 200 บาท

7.คุณ สุวิชา ภิญญภาพ  1,000 บาท

8.ไม่ประสงค์ออกนาม 520 บาท

9.ไม่ประสงค์ออกนาม 200 บาท

10. ภัทธิรา ช่างพินิจ  1,000 บาท

11.คุณ สุพรรณี สุโรจน์รัตน์ 1,000 บาท

12.คุณเกียรติชัย อัศวรุ่งฤกษ์ พร้อมครอบครัว 4,000 บาท

13. คุณ ณัฐรดา สุนพิชัย 500 บาท

14.นางอารีย์ลักษณ์ แวริ่ง นายบุญเลี้ยง ศรีพันธ์ นางรำพึง ศรีพันธ์ Michael waring  Mathias waring  Amalie waring 500บาท

รามยอด 10,730 บาท  ค่ารักษาพยาบาลพระวราเทพ  5,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล หลวงตานอบ 2,000บาท=7,000 บาท

10,730-7,000=3,730 บาท

ยอดยกมา   3,730 บาท

1. ไม่ประสงค์ออกนาม                                                                1,000     บาท

2. นายวิทย์-กัญญา โชติปุญโญ                                                   5,000     บาท

3คุณ นันทิกร สาขากร                                                                   500      บาท

4.คุณ นฤดี กฤตตินันท์ +ครอบครัว                                              3,000      บาท

5. คุณ บุญชลิดา เทพวุฒิสถาพร                                                2,500      บาท

6.เพจ ร่วมด้วยช่วย 3 จว. ชายแดนใต้                                       91,251      บาท      ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามรายละเอียด และจองเป็นเจ้าภาพได้ที่ชมรมวัชรธาตุ

เลขที่ 54/77 หมู่8 หมู่บ้านพรทวีวิวสวน ถ.พุทธมณฑลสาย5 ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

โทรศัพท์ 098-324-2429

แฟกซ์ 02-482-7455

อีเมล watcharathath2556@gmail.com

Line ID: 0983242429

Line Account ชมรมวัชรธาตุ

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

ธนาคารสาขาเลขที่บัญชีชื่อบัญชีประเภทบัญชี

รูปภาพ - กองทุนดูแลพระภิกษุ อาพาธ ของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

กองทุนดูแลพระภิกษุ อาพาธ ของศูนย์วิปัสสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

โครงการอื่นๆ ของชมรมวัชรธาตุ