เกี่ยวกับเรา

ประวัติชมรมวัชรธาตุ

ชมรมวัชรธาตุ ก่อตั้งประมาณปี 2548 โดยท่านอาจารย์กฤษณะ ไตรลักษณ์  ท่านได้ปวารณาตนเพื่อรับใช้พระศาสนา รวบรวมเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายที่สนใจในการทำกุศล และการปฎฺบัติสมาธิจิตภาวนา ก่อตั้งเป็นชมรมเล็กๆ เริ่มต้นจากการถวายพระบรมสารีริกธาตุให้แก่วัดต่างๆที่ต้องการไปสักการบูชา เริ่มถวายโดยใช้ที่บ้านพักอาศัยของท่านอ.เป็นที่ถวาย ต่อมาข่าวการถวายพระบรมสารีริกธาตุของทางชมรม กระจายไปสู่วัดห่างไกลตามชนบทต่างๆ จึงได้ทำเรื่องขอมาเป็นจำนวนมาก พื้นที่จัดงานจึงไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องขอใช้พื้นที่ตามวัดต่างๆเป็นที่ถวาย

วัดตามชนบท หลายวัดยากจนบางวัดไม่มีแม้กระทั้งพระประธาน และได้ปรึกษาทางชมรม ท่านอ.กฤษณะ เห็นว่าพวกเราน่าจะช่วยเหลือทางวัดได้ จึงได้ประกาศหาเจ้าภาพให้ พวกเราจึงได้เป็นสะพานบุญไปโดยปริยาย  การดำเนินกิจกรรมของทางชมรมดำเนินการมาร่วม 10 ปี จนปัจจุบันขอบเขตการดำเนินกิจกรรมขยายตัวออกไปเป็นอย่างมาก และมีกัลยาณมิตรให้ความสนับสนุนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอด ด้วยบารมีของพระ พวกเราได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนาๆ จนถึงทุกวันนี้และพวกเราขอรับใช้พระศาสนาเพื่อตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน


เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับเราหมวดหมู่เนื้อหา

เนื้อหาล่าสุด