อัตชีวประวัติ กฤษณะ ไตรลักษณ์ (ประธานชมรมวัชรธาตุ)